Toch nog langer soepele tijdelijke werkloosheid voor bedrijven

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) verlengt voor sommige bedrijven de soepele regels voor tijdelijke werkloosheid. ©BELGA

De federale regering draait een eerdere verstrenging van de tijdelijke werkloosheid deels terug. Het Verbond van Belgische Ondernemingen juicht de versoepelingen toe.

Bedrijven die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis intensief gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke werkloosheid kunnen ook na de zomer op een soepele manier een beroep doen op het stelsel. Dat heeft federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) dinsdag bekendgemaakt in de Kamer.

In juni besliste de federale regering nochtans dat het soepele regime voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september grotendeels zou worden afschaft. Enkel de zwaar getroffen horeca, de evenementen- en de reissector zouden nog op een zeer soepele manier werknemers kunnen laten thuisblijven met een uitkering. Bedrijven in andere sectoren zouden vanaf dan moeten werken met het 'gewone' systeem van economische werkloosheid.

Extra kosten

Anders dan bij de coronaregeling dragen bedrijven in het stelsel van de economische werkloosheid zelf een deel van de kosten. Voor arbeiders zijn er bovendien enkele punctuele voorwaarden, voor bedienden moeten ondernemingen bewijzen dat ze een omzetdaling hebben van minimaal 10 procent. Ondernemingen moeten voor de tijdelijk werkloze bedienden ook twee opleidingsdagen per maand voorzien.

Veel ondernemers schrikken terug voor die extra kosten en de administratieve lasten. De Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van de sociale partners, pleitte er daarom voor de verstrenging terug te draaien. De sociale partners ijverden ervoor dat alle bedrijven die tijdens de coronacrisis tijdelijke werkloosheid gebruik hebben tot het einde van het jaar op het soepele coronaregime kunnen terugvallen.

Muylle heeft oor naar die verzuchting. 'Bedrijven staan te roepen om het systeem van tijdelijke werkloosheid voor corona te behouden', verklaarde ze dinsdag in de Kamer. Wel is haar regeling iets strenger dan wat de Groep van Tien vroeg.

20 procent-regel

Naast de horeca, de reis- en de evenementensector zullen bedrijven die tussen 1 april en 30 juni voor gemiddeld 20 procent van het normale aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen van het soepele systeem gebruik kunnen maken. Dat is het geval voor een meerderheid van de bedrijven die het coronaregime hebben gebruikt.

Muylle stelde ook dat de soepele regeling kan worden uitgebreid naar andere sectoren als de epidemie heropflakkert. De hoop blijft evenwel dat zoiets niet nodig zal zijn omdat het coronavirus klein kan worden gehouden.

1.900
uitkering tijdelijke werkloosheid
De uitkering voor tijdelijke werkloosheid kan maximaal iets meer dan 1.900 euro bruto per maand bedragen.

Tevreden werkgevers

'Dit is ontzettend belangrijk voor onze bedrijven', zegt Monica De Jonghe, de directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). 'De crisis is allesbehalve voorbij en de vrees is dat ons een moeilijk najaar te wachten staat. Dan is het belangrijk dat bedrijven kunnen terugvallen op een soepele regeling voor tijdelijke werkloosheid.'

Bedrijven die hun personeel op tijdelijke werkloosheid zetten, hoeven de betrokken werknemers geen loon uit te betalen. De werknemers krijgen een uitkering van de overheid die 70 procent van hun loon bedraagt. De maandelijkse uitkering is geplafonneerd op iets meer dan 1.900 euro bruto.

In april, toen ons land in lockdown was, waren er in ons land 1,2 miljoen werknemers die minstens een dag tijdelijk werkloos zijn geweest. In juni waren er dat nog 600.000. In april was 20 procent van de tijdelijk werklozen de hele maand werkloos, in juni is dat teruggevallen tot 8,3 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud