Topverdieners krijgen kleiner deel van koek

Veel topmanagers, topadvocaten en artsen laten zich uitbetalen via een vennootschap. Dat kan volgens econoom Ive Marx een reden zijn waarom ons land zo'n egalitaire loonstructuur heeft. ©SBS

De Belgische lonen zijn bij de gelijkste ter wereld. In ons land kregen de 10 procent beste verdieners in 2017 24 procent van de loonkoek.

De 10 procent beste verdieners trekken in ons land een fors kleiner stuk van de koek naar zich toe dan de 10 procent hoogste inkomens in de meeste andere landen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een internationaal orgaan van de Verenigde Naties waarin de vakbonden, de werkgevers en de overheden zetelen.

Wereldwijd streken de 10 procent beste verdieners in 2017 net iets minder dan de helft van alle uitbetaalde lonen op. Daarmee is de concentratie van de lonen in handen van de grootverdieners minder groot dan in 2004. Dat is vooral een gevolg van de economische boom in landen als China en India, waar een grote middenklasse is ontstaan en de inkomsten meer gespreid worden over de hele bevolking.

10%
Verdeling
In ons land streek de 10 procent beste verdieners in 2017 24 procent van de loonkoek op.

In de Europese Unie krijgt de 10 procent met het hoogste loon 30 procent van de totale loonmassa op zijn rekening gestort. De inkomensverdeling is het afgelopen decennium relatief stabiel gebleven, al zijn er grote verschillen tussen de lidstaten. Zo krijgen de Duitse en de Franse grootverdieners meer dan in 2004, maar in de Benelux krijgen ze minder. ‘In die drie landen ziet de middenklasse haar aandeel in het totale inkomen toenemen’, stelt de IAO.

In ons land kregen de 10 procent beste verdieners in 2017 24 procent van de loonkoek, wat minder is dan de 27 procent van 2004. Samen met Finland, Tsjechië, Slovakije en Slovenië behoort België tot de landen met de kleinste concentratie van inkomens.

De cijfers bevestigen andere data, zoals de ginicoëfficiënt die de statistische dienst Eurostat gebruikt. Ook op basis van die indicator blijkt België een van de Europese landen met de kleinste loonongelijkheid te zijn. De ongelijkheid is nu ook kleiner dan een decennium geleden.

Loonoverleg

Als verklaring voor de relatief beperkte inkomensongelijkheid in ons land wordt dikwijls gewezen op ons collectief loonoverleg, waardoor de vakbonden en de werkgevers op nationaal niveau loonstijgingen vastleggen. Daardoor krijgt iedereen - en niet alleen wie in een sterke onderhandelingspositie staat - opslag. Bovendien heeft België geen traditie van zeer hoge lonen in de privésector, zoals die in het Verenigd Koninkrijk of Duitsland wel bestaat.

In België, Nederland en Luxemburg ziet de middenklasse haar aandeel in het totale inkomen toenemen.
Internationale Arbeidsorganisatie

De econoom Ive Marx (Universiteit Antwerpen) maakt wel een belangrijke kanttekening. Hij wijst op de vervennootschappelijking van de topinkomens, een fenomeen dat de cijfers voor een deel kan vertekenen. ‘Dat we zo’n egalitaire loonstructuur hebben, heeft deels te maken met de afwezigheid van zeer lage arbeidsinkomens, maar ook met de relatieve afwezigheid van hoge lonen’, stelt hij. Veel topmanagers, topadvocaten en artsen laten zich uitbetalen via een vennootschap en zitten daarom niet in de looncijfers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud