Twee jaar wachten op Raad van State

Burgers of ondernemingen kunnen bij de Raad van State aankloppen om protest aan te tekenen tegen ruimtelijke uitvoeringsplannen of om overheidsopdrachten of administratieve besluiten te betwisten. ©BELGA

Een proces bij de Raad van State duurt gemiddeld twee jaar. Nederlandstalige zaken slepen veel langer aan dan Franstalige.

Wie bij de Raad van State een procedure opstart om een beslissing te vernietigen moet gemiddeld twee jaar op een uitspraak wachten. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) die senator Benjamin Dalle (CD&V) heeft opgevraagd.

Burgers of ondernemingen kunnen bij de Raad van State aankloppen om protest aan te tekenen tegen ruimtelijke uitvoeringsplannen of om overheidsopdrachten of administratieve besluiten te betwisten. ‘Het gaat bijvoorbeeld over nieuwe kmo-zones, een uitbreiding van zo’n kmo-zone, ondergrondse parkings of belangrijke infrastructuurprojecten’, zegt Piet Vanden Abeele van de zelfstandigenorganisatie Unizo. ‘Ondernemers moeten soms jaren wachten op definitief uitsluitsel.’

Nederlandstalige

Opvallend is dat Nederlandstalige zaken gemiddeld 27,5 maanden in beslag nemen, vijf maanden langer dan Franstalige. Nochtans is het aantal Nederlandstalige zaken fors afgenomen omdat zaken zoals een beroep tegen een bouwvergunning al tien jaar worden behandeld door de Vlaamse rechtscolleges. Die nemen jaarlijks een duizendtal zaken voor hun rekening die daardoor niet langer bij de Raad van State terechtkomen. In 2017 werden 1.269 procedures opgestart bij de Raad van State, tegenover 1.639 in 2013. De werklast is dus gedaald, maar de wachttijd voor burgers en ondernemingen is niet verminderd.

De Raad van State reageert dat hij naast de ‘normale’ annulatieberoepen ook zaken moet behandelen die bij voorrang en via versnelde procedure lopen. Die worden in enkele dagen afgehandeld, maar dat beïnvloedt wel de wachttijd voor andere hangende zaken.

Ondernemers moeten soms jaren wachten op definitief uitsluitsel.
piet vanden abeele
Adviseur unizo

Bovendien kreeg de Raad van State de jongste jaren nieuwe bevoegdheden en zijn de ingediende zaken complexer. Het aantal magistraten en juridische medewerkers is ook afgenomen.

Zaken sneller afhandelen wordt dus niet evident. ‘Hoewel de doorlooptijd voor zuivere annulatieberoepen stabiel blijft, is het duidelijk dat het moeilijker wordt de kwaliteit te waarborgen en de door- looptijd niet te laten toenemen’, zegt De Crem.

Dalle vindt dat procedures binnen het jaar moeten worden afgerond, bijvoorbeeld door meer in te zetten op de beslechting van geschillen. ‘Een snelle afhandeling is belangrijk voor burgers en ondernemers.’

Unizo en Voka

De werkgeversorganisaties Unizo en Voka pleiten al jaren voor kortere procedures. ‘De rechtszekerheid verhogen doe je door de rechtspraak te versnellen’, zegt Voka-topman Hans Maertens over de achterstand bij de Raad van State. ‘Dat kan op verschillende manieren, maar we schuiven er graag twee naar voor: het aantal procedures verminderen en de duurtijd inkorten.’

‘Om het aantal zaken te verminderen, vragen we een hogere rechtsplegingsvergoeding, zodat men twee keer nadenkt alvorens een nimby-protest te starten.’ ‘Nimby’ staat voor ‘not in my backyard’, en wordt vaak gebruikt om protest van buurtbewoners te benoemen.

‘Bovendien is een groot deel van de beroepsdossiers het gevolg van lagere overheden die beslissingen van een hogere overheid aanvechten. Dat leidt tot een verspilling van tijd en geld. Daarom mogen best geen beslissingen van hogere overheden meer worden aangevochten.’

Ook Unizo betreurt dat ondernemers soms jaren moeten wachten op een uitspraak. ‘De overheid moet alles in het werk stellen om de doorlooptijd te verkleinen’, zegt Piet Vanden Abeele, adviseur bij Unizo. ‘Zeker als het aantal dossiers vermindert, moet het toch mogelijk zijn sneller een uitspraak te doen en  ondernemers niet te lang in onzekerheid te laten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect