Advertentie

Twee op de drie migranten liegen bij asielaanvraag

©Photo News

Uit een onderzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) blijkt dat 64 procent van de asielzoekers onjuiste info geeft in zijn aanvraag. Valse papieren, schuilnamen of leeftijdsfraude zijn vaste prik.

In België vroegen vorig jaar 19.700 mensen asiel aan. In het merendeel van de gevallen was de asielzoeker niet helemaal eerlijk over zijn afkomst en identiteit. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ging in opdracht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) na hoe vaak sprake was van identiteitsfraude. Uit een steekproef van 545 asielzoekers vorige zomer bleken er 351 onwaarheden te hebben vermeld in hun asielaanvraag. Dat zegt Francken in een antwoord op een parlementaire vraag.

Wie asiel aanvraagt, wordt aan een grondige controle onderworpen. De DVZ gaat bijvoorbeeld na of de asielzoeker niet al eerder in een ander Europees land asiel aanvroeg en daar de asielprocedure moet doorlopen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat beslist of asiel wordt toegekend, houdt op zijn beurt gedetailleerde interviews met de asielzoeker om na te gaan of diens verhaal klopt.

50%
Van de 19.700 mensen die vorig jaar in ons land asiel vroegen, kreeg ongeveer de helft bescherming.

In een op de vijf gevallen oordeelt het CGVS dat het relaas van de asielzoeker ongeloofwaardig is. Een andere veelvoorkomende vorm van identiteitsfraude is het indienen van valse papieren. In een op de vijf gevallen gebruikt de asielaanvrager frauduleuze documenten of houdt hij cruciale papieren achter.

Andere onwaarheden die tijdens de asielprocedure veelvuldig aan het licht komen, zijn het vermelden van foute reisroutes, het gebruik van verschillende namen of het opgeven van een andere identiteit of nationaliteit dan degene waarmee de vingerafdrukken van de asielzoeker in de internationale databases geregistreerd staan. Ook bleek uit botscans dat 8 procent van de asielaanvragers zich onterecht als minderjarige had voorgedaan.

Extra wapen

Hoewel twee derde van de asielzoekers niet de volledige waarheid vertelde, kreeg vorig jaar toch de helft een beschermd statuut in ons land. Het kabinet-Francken benadrukt dat een leugen niet per definitie betekent dat de asielaanvraag wordt afgewezen. ‘Een leugen op een deelaspect is een negatief element dat meespeelt, maar het vluchtelingencommissariaat CGVS zal ook dan onafhankelijk oordelen over het globale dossier en inschatten of de asielzoeker terecht vreest voor vervolging in zijn land van herkomst’, zegt de woordvoerder van Francken. ‘Als een Syriër zegt nog geen visum te hebben aangevraagd en dat blijkt niet te kloppen, wil dat niet zeggen dat hij zijn recht op asiel verliest. Als de onwaarheid de geloofwaardigheid van een mogelijke vervolging onderuithaalt, is dat doorslaggevend voor het CGVS.’

Francken wil de bevoegde diensten een extra wapen in handen geven om leugens te doorprikken. Het vluchtelingencommissariaat kan nu al de socialemedia-accounts van asielzoekers screenen om na te gaan of hun verhaal klopt. Francken werkt al een tijdje aan een koninklijk besluit waardoor ook de gsm’s en laptops van asielzoekers uitgelezen mogen worden om te controleren of ze de waarheid vertellen. Het CGVS doet daarvoor het voorbereidende studiewerk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud