Tweede procedure tegen effectentaks

De VFB, geleid door Sven Sterckx, trekt op haar beurt naar het Grondwettelijk Hof tegen de effectentaks. ©Thomas De Boever

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) gaat de effectentaks van de federale regering aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. Dat heeft ze dinsdag laten weten. Het is voor zover bekend de tweede procedure tegen de taks.

De taks op de effectenrekeningen, of kortweg effectentaks, werd eerder deze maand officieel van kracht door de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Door de taks moeten natuurlijke personen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro voortaan een taks van 0,15 procent op de waarde van die rekening betalen. Belastbare effecten zijn aandelen, obligaties, kasbons, beleggingsfondsen en warrants. Vrijgesteld zijn pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en effecten op naam.

Wat verwacht werd, gebeurt nu ook: de taks wordt juridisch aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Het was advocaat Anton van Zantbeek van het kantoor Rivus die de spits afbeet. Volgens hem houdt de taks een discriminatie in, op meerdere vlakken. Zo vraagt hij zich af waarom sommige producten belastbaar zijn en andere niet. De grens van 500.000 euro noemt hij bovendien 'erg arbitrair'.

Particulieren

Eerder raakte al bekend dat de Vlaamse Federatie van Beleggers een juridische procedure overwoog. Die komt er nu effectief. De VFB meldde dinsdag samen met een aantal van haar leden een juridische procedure te starten om de taks te laten vernietigen door het Grondwettelijk Hof.

'Deze wet discrimineert beleggers. Daarom zal VFB, samen met een aantal van haar leden, een vernietigingsberoep indienen bij het Grondwettelijk Hof', luidt het in een summiere mededeling. Om hoeveel leden het gaat, geeft de VFB niet prijs, wel dat het om particulieren gaat. Daar is een juridische reden voor: de taks belast natuurlijke personen. Mocht de VFB alleen optreden, dan zou het Grondwettelijk Hof de klacht eenvoudig kunnen verwerpen omdat het niet om een belanghebbende partij gaat.

VFB-voorzitter Sven Sterckx verwees eerder naar een advies van de Raad van State. Die signaleert dat effecten op een rekening en effecten op naam anders worden behandeld. Ze suggereert dat daar geen reden voor is.

Meer procedures

'Het advies leest bijna als een verzoek tot vernietiging', zegt de VFB. 'Er zijn genoeg voorbeelden van discriminatie.' De federatie verwacht dat nog meer particulieren zich aansluiten bij haar procedure, maar evengoed dat er nieuwe procedures worden opgestart.

Het is niet de eerste keer dat de VFB zich militant opstelt. Een procedure van de federatie bij de Raad van State, namens een aantal Dexia-aandeelhouders, ligt mee aan de basis van het feit dat de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten juridisch onderuit werd gehaald. De VFB is ook vrijwillig tussenkomende partij in de zaak rond de Fortis-schikking voor het hof van beroep van Amsterdam.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud