Tweedeverblijver dagvaardt Belgische staat

De politiezones aan de kust controleren of mensen niet stiekem naar hun buitenverblijf gaan. ©JONAS LAMPENS

Een tweedeverblijver eist van de overheid 50 euro per dag dat hij niet naar zijn buitenverblijf aan de Belgische kust kan. 'Het geduld van heel wat eigenaars is op', zegt advocaat Stijn Verbist.

Een deurwaarder trekt dinsdag met een dagvaarding naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Daarin staat de eis het inreisverbod naar een tweede verblijf ongrondwettig te verklaren en een schadevergoeding van 50 euro te betalen per dag dat het verbod overeind blijft.

Er wordt een rechtszaak ten gronde ingeleid bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel. 'Mijn cliënt staat overigens niet alleen met zijn verzuchting. Er zijn afgelopen week nog een aantal mensen komen aankloppen', zegt Stijn Verbist, de advocaat van de tweedeverblijver die liever anoniem blijft.

Retro-actieve claims

'Het geduld is op nu uit de communicatie van de overheid blijkt dat mensen tegen vroegste op 8 juni weer naar hun tweede verblijf kunnen. Mensen keken even de kat uit de boom omdat ze ervan uitgingen dat ze ergens half mei wel weer naar hun buitenverblijf zouden mogen. Alvast deze eigenaar wilde niet langer wachten en vroeg onmiddellijk tot dagvaarding over te gaan. Maar het is niet onrealistisch dat binnenkort nog rechtszaken worden ingespannen door andere eigenaars. Bovendien, en niet onbelangrijk, laat het recht toe claims in te dienen tot vijf jaar na de feiten.'

Verbist procedeert wegens de schending van het eigendomsrecht en de motivatieplicht. 'Uiteraard moet een overheid maatregelen nemen om deze crisis te bedwingen. Maar dat kunnen alleen wettelijke maatregelen zijn. Er is momenteel geen enkele wettelijke grond die toelaat het eigendomsrecht omtrent tweede verblijven te beperken. Inperking zou eventueel via het parlement kunnen, maar dat is dus niet het geval. In het ministerieel besluit, dat de wettelijke basis voor de coronamaatregelen vormt, staat dat mensen thuis moeten blijven. Maar 'thuis' wordt niet gedefinieerd. Het kan dus evengoed een buitenverblijf zijn, als mensen zich verder netjes aan de regels houden.'

Er is geen enkele wettelijke grond die toelaat het eigendomsrecht omtrent tweede verblijven te beperken.
Stijn Verbist
Advocaat

'Daarnaast is er geen enkele deftige uitleg waarom mensen niet naar hun tweede verblijf zouden mogen. Viroloog Marc Van Ranst liet al herhaaldelijk verstaan dat er wat betreft hem geen probleem was om mensen naar hun buitenverblijf aan de kust of in de Ardennen te laten gaan. Er is geen aantoonbaar bewijs dat het tot enorme druk op de ziekenhuiscapaciteit zou leiden, of dat de verplaatsing van tweedeverblijvers een gevaar voor de volksgezondheid zou zijn. Laat mensen zelf kiezen en zich aan die keuzen houden', aldus Verbist.

Nationale Veiligheidsraad

De federale topministers en regionale minister-presidenten beslisten vorige woensdag op een Nationale Veiligheidsraad dat mensen ten vroegste op 8 juni weer naar hun buitenverblijf kunnen. Nochtans was eerder aangegeven dat het mogelijk op 18 mei alweer zou kunnen. Het leidde tot gemor onder een aantal kustburgemeesters die stelden geen controles meer te zullen houden op mensen die het inreisverbod aan hun laars lappen.

Na nieuw overleg maandag maakten de tien burgemeesters het statement zich te zullen schikken naar de Nationale Veiligheidsraad. Tegelijk deden ze het voorstel eerst tweedeverblijvers toe te laten, daarna verblijfstoerisme in hotels, B&B's en campings en ten slotte dagjestoeristen. Zij zouden pas weer mogen komen als de restaurants en cafés weeropengaan.

De rechtszaak heeft ook het vizier op de toekomst. 'We willen vermijden dat het inreisverbod herhaald wordt als er mogelijk een tweede lockdown nodig zou zijn bij een eventuele nieuwe uitbraak', besluit Verbist.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud