Unizo vraagt nieuwe belastingknip voor eenmanszaken

Unizo-topman Danny Van Assche. ©Photo News

De helft van de ondernemers werkt niet met een vennootschap en voelt de verlaging van de vennootschapsverlaging niet. ‘Ook zij hebben recht op een belastingverlaging’, stelt de werkgeversorganisatie Unizo.

Hoewel volgende maand eerst nog gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, zit de werkgeversorganisatie Unizo al met de Vlaamse en federale verkiezingen van mei in haar hoofd. Op haar event voor de start van het nieuwe politieke jaar vanavond presenteert topman Danny Van Assche het Unizo-memorandum voor die verkiezingen. ‘De partijen zijn nu hun verkiezingsprogramma aan het opstellen en wij willen daarop wegen.’

De regering-Michel heeft dan wel de bijdragen die de werkgevers op het loon van hun werknemers voor de sociale zekerheid betalen en de vennootschapsbelasting verlaagd, toch is Unizo vragende partij voor een nieuwe lastenverlaging. ‘We zijn heel tevreden over de hervorming van de vennootschapsbelasting’, zegt Van Assche. ‘Maar de helft van de ondernemers heeft daar niets aan.’

De helft van de ondernemers heeft niets aan de verlaging van de vennootschapsbelasting.
Danny Van Assche
Unizo-topman

De vennootschapsbelasting is de taks die bedrijven op hun winst betalen. Enkel ondernemers die met een vennootschap werken, betalen die. Kleine ondernemers die geen vennootschap hebben en die net als werknemers personenbelasting betalen - veel starters en kleine zelfstandigen - hebben geen voordeel van de verlaging van het basistarief van de vennootschapsbelasting.

Ondernemersaftrek in personenbelasting

Unizo stelt een ondernemersaftrek van 20 procent voor. Wie onderneemt maar geen vennootschap heeft, zou dan een korting van 20 procent op zijn belastingfactuur krijgen. Volgens de werkgeversorganisatie kost die vrijstelling, die bijvoorbeeld in Nederland bestaat, enkele honderden miljoenen euro’s. ‘Er zullen wat terugverdieneffecten zijn, maar een belastingverlaging kost geld. Ze is evenwel nodig om zuurstof te geven aan starters en kleine ondernemers zodat ze hun bedrijf solide kunnen maken.’

Daarnaast vraagt Unizo dat een volgende regering verder inzet op arbeidsmarkthervormingen. ‘Het is goed dat de huidige regering met de arbeidsdeal al een aantal stappen zet. Wij willen mee werk maken van het activeren van 60-plussers en de hervorming van de anciënniteitsverloning, die er nu toe leidt dat oudere werknemers uit de markt worden geprijsd’, zegt Van Assche.

Inperking werkloosheidsuitkeringen

In de volgende legislatuur moeten we verder gaan, meent Unizo. De werkgeversorganisatie pleit onder meer voor het inperken van de werkloosheidsuitkeringen en een hervorming van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Nu staat die in voor zowel het begeleiden van werkzoekenden naar werk, het geven van opleidingen als het sanctioneren van wie niet hard genoeg zijn best doet om werk te vinden.

‘We zouden de beroepsopleidingen beter concentreren bij het opleidingscentrum Syntra Vlaanderen, zodat de VDAB enkel hoeft bezig te zijn met arbeidsbemiddeling en niet meer in de knoop komt te zitten met zijn verschillende rollen’, besluit Van Assche. De VDAB krijgt soms de kritiek dat ze als begeleider van werkzoekenden niet streng genoeg is als die geen werk vinden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud