Vakbonden betogen voor sterkere sociale zekerheid

De actiedag van de vakvonden, in de regen op het Victor Hortaplein in Brussel. ©BELGA

Het gemeenschappelijke vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB voert maandag actie voor een sterkere sociale zekerheid.

Op het Victor Hortaplein, vlak bij het station Brussel-Zuid, hebben de christelijke, socialistische en liberale vakbond maandag betoogd. Ook elders in het land vonden acties plaats. De bonden vragen van de werkgevers groen licht om het federaal geld van de welvaartsenveloppe te gebruiken voor hogere uitkeringen en vragen van de onderhandelaars over een federale regering in het Egmontpaleis dat ze de sociale zekerheid de komende jaren steviger maken.

Uitkeringen

De vakbonden hekelen dat de werkgeversorganisaties weigeren de welvaartsenveloppe te gebruiken waarvoor hij dient. Die enveloppe bevat een vast budget waarmee vakbonden en werkgevers - met goedkeuring van de regering - werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen in geval van arbeidsongeval en beroepsziekten kunnen verhogen boven op de normale indexatie. Het betekent dus dat dankzij de welvaartsenveloppe de uitkeringen worden aangepast aan de welvaartstoename.

De sociale zekerheid beschermt ons allemaal en we moeten nu de toekomst ervan garanderen.
Michael Dufrane
Liberale vakbond ACLVB

Die welvaartsenveloppe is traditioneel gekoppeld aan het loonoverleg met de werkgevers. De vakbonden willen die twee discussies van elkaar loskoppelen en de uitkeringen nu al verhogen.

Minumpensioen

De vakbonden vragen voorts dat alle sociale uitkeringen worden opgetrokken tot de armoedegrens, het wettelijk minimumpensioen van 1.500 euro netto wordt ingevoerd, er niet wordt bespaard op werkloosheidsuitkeringen en dat er voldoende geld naar de openbare diensten en de gezondheidszorg vloeit.

Vermogensbelasting

De vakbonden vragen die uitgaven minstens gedeeltelijk te financieren met een belasting op de grote vermogens. Ook al zijn de christelijke, socialistische en liberale vakbond gelieerd met de aanstaande regeringspartijen CD&V, PS, sp.a, Open VLD en MR, toch komt die vermogensbelasting er wellicht niet. Wel is er aan de onderhandelingstafel nog discussie over hoe 'de sterkste schouders de zwaarste lasten' kunnen dragen.

Betonnen fundering

'De sociale zekerheid beschermt ons allemaal en we moeten nu de toekomst ervan garanderen. Sommige politici zien het als een kostenpost en een last, maar het is veel meer dan dat. Het is een stabilisator in de economie', zegt Michael Dufrane van ACLVB. 'De relancemaatregelen hebben een goede basis nodig. Een betonnen fundering en dat is de sociale zekerheid. Helaas wordt die ondermijnd door besparingsmaatregelen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud