Vakbonden moeten jagen op valse werklozen

Minister van Werk Monica De Coninck - Foto Belga ©BELGA

De regering-Di Rupo bekijkt samen met de vakbonden of de verantwoordelijkheden van de bonden bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen uitgebreid moeten worden.

De vakbonden zouden per dossier een lager bedrag krijgen, maar zouden aanspraak kunnen maken op eventuele bonussen als ze frauderende werklozen kunnen snappen.

De bonden waren in eerste instantie verbaasd over het regeringsvoorstel, dat al in november in het akkoord over de begroting 2013 werd opgenomen. Intussen zitten ze toch aan tafel. Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) erkent dat er informele contacten zijn. Onder andere strengere controles op domiciliefraude en het verstrekken van onjuiste informatie over de gezinstoestand liggen op tafel. ‘Maar er is nog geen akkoord’, klinkt het.

‘We zijn altijd bereid de controles op te voeren, maar dan moeten daar wel middelen tegenover staan’, reageert Ann Van Laer, nationaal secretaris van het ACV. De vakbonden kregen vorig jaar bijna 166 miljoen euro om de kosten te dekken die met de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen gepaard gaan. ‘Daar komen we nauwelijks mee rond en sinds de regering de werkloosheidsuitkeringen degressief heeft gemaakt, is het opstellen en opvolgen van een dossier nog complexer geworden’, stelt Van Laer.

De vakbonden voeren nu al preventieve controles uit. Zo bekijken ze of iemand die een werkloosheidsuitkering aanvraagt, intussen geen ziekte -of invaliditeitsuitkering trekt van het Riziv. ‘Het is zowel in het belang van de werkloze als van de sociale zekerheid dat we de fraudeurs eruit halen’, zegt Van Laer. ‘Meer preventieve controles zijn altijd mogelijk’, klinkt het in werknemershoek. ‘Maar het is niet de bedoeling dat we politieagenten worden.’ P3

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud