Vakbonden noemen staking succes, maar kloof met werkgevers blijft diep

België bekomt stilaan van de stakingsgolf die woensdag over het land trok. De vakbonden vieren hun zelfverklaard succes, maar de vraag is nu vooral hoe het loonoverleg opnieuw kan vlotgetrokken worden.
 • Vakbonden noemen staking succes, maar kloof met werkgevers blijft diep

  De vakbonden zijn tevreden met de nationale stakingsdag. Hun oproep werd massaal gevolgd in de privé- en de publieke sector en grote delen van het land werden platgelegd.

  De bonden willen nu wel opnieuw om de tafel gaan zitten als het om een ernstig overleg gaat. 'We willen altijd onderhandelen, maar dan moet het echt ernstig zijn. De vakbonden hebben sociaal gerechtvaardigde eisen die ook de economie ten goede kunnen komen. De werkgevers moeten daar rekening mee houden. Louter aan tafel gaan zitten om ja te zeggen op wat de werkgeversorganisaties voorstellen is geen eerlijke vorm van overleg', zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

  In een vorige overlegronde raakten de bonden en de werkgevers het niet eens over een nieuw loonakkoord voor de periode 2019-2020. De bonden vinden een loonsverhoging van 0,8 procent boven op de index onvoldoende, terwijl de werkgevers vasthouden aan de loonwet. Die zegt dat de maximale loonmarge van 0,8 procent niet mag worden overschreden.

  De werkgeversorganisaties riepen eerder vandaag op verder te onderhandelen. Ook premier Charles Michel (MR) wil dat beide partijen weer om de tafel gaan zitten. Een datum is er nog niet.

 • Stakingsposten in Gent bouwen af, havenbedrijven likken hun wonden

  De staking in het Gentse havengebied is over haar hoogtepunt heen. Stakersposten aan de Meulestedebrug en de Vliegtuiglaan blokkeren niet langer het verkeer. Aan de Ghelamco Arena, waar eerder op de dag een bestuurder op vakbondsleden was ingereden, werd de stakerspost rond 14.30 uur opgeruimd.

  Het scheepvaartverkeer ondervond amper hinder in North Sea Port omdat de loodsen normaal functioneren. Wel is de lading van aangemeerde schepen niet behandeld omdat er geen dokwerkers waren. De havenbedrijven kunnen donderdag die achterstand vlot inhalen.

  Een overzetdienst voor zowat 300 vrachtwagens en 150 personenwagens vaarde woensdag niet uit.

    De schade voor producerende bedrijven in de haven, zoals ArcelorMittal, Volvo Cars en Volvo Trucks, is aanzienlijk. De band lag woensdag stil. Werkwilligen hadden de grootste moeite om de zowat 300 bedrijven in het havengebied te bereiken door een tiental stakersposten. De economische schade loopt in de miljoenen.

  In de grote Oost-Vlaamse steden was de openbare dienstverlening woensdag licht verstoord. Enkele administratieve diensten waren gesloten, de huisvuilophaling werd opgeschort en de recyclageparken bleven dicht. Ook bij enkele musea en sportcomplexen bleven de deuren gesloten.

 • Ook Wallonië ligt plat

  De nationale staking wordt ook goed opgevolgd in Wallonië. In het Luikse is er veel steun. De toegang tot de belangrijkste bedrijvenzones is geblokkeerd. Voertuigen kunnen er niet door, klinkt het bij de christelijke CSC. Ook aan grote winkels zijn er stakingsposten, onder meer bij IKEA en Cora. Winkelcentra zijn afgesloten, veel supermarkten bleven dicht en ook de rotonde naar Liege Airport is afgesloten.

  In Oost-België is de bedrijvenzone in Eupen afgesloten en liggen verschillende bedrijven plat. In Henegouwen staan er veel stakingsposten in de regio Bergen, aan de bedrijvenzones en de grote bedrijven.

  Militanten van de socialistische vakbonden voeren ook actie bij Google in Baudour. Zowat 60 van de 400 werknemers van Google gingen volgens de bond aan de slag, vooral mensen van het onderhoud en de beveiliging.

  Rond Doornik gingen veel bedrijvenzones op slot. In de bedrijvenzone van Orcq, een deelgemeente van Doornik, richtte de CSC symbolisch een helihaven op, met als bestemming de Bahamas. De vakbond wil de fiscale fraude aankaarten van bedrijven die er actief zijn.

  ©Photo News

 • Twee derde cipiers staakt

  De nationale staking van woensdag is ook voelbaar in de gevangenissen. Zowat twee derde van de cipiers staakt.

  In Vlaanderen waren woensdagochtend iets minder cipiers aanwezig dan in Wallonië. De bezettingsgraad in de Vlaamse gevangenissen en die van Sint-Gillis (Brussel) bedroeg 29,47 procent. Voor Wallonië en de gevangenis van Vorst (Brussel) was dat 34,34 procent. De cijfers zijn niet volledig: sommige gevangenissen ontbreken, waaronder die van Namen en Dinant.

  Voor de gevangenen staat dat synoniem voor een dag zonder bezoek, zonder werk en zonder ontspanning. Een honderdtal politieagenten is ingezet in de gevangenissen die het meest getroffen zijn.

 • Unizo noemt impact staking beperkt

  De stakingsbereidheid bij de kmo's is bijzonder klein. Maar in 4 procent van de kmo's wordt gestaakt, zegt de ondernemersorganisatie Unizo. Bij de middelgrote bedrijven, met meer dan 50 werknemers, wordt in een kwart van de ondernemingen het werk neergelegd. 'De impact van de staking is een pak kleiner dan we gedacht hadden', reageert gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

  Een derde van de bedrijven heeft last van de staking, vooral omdat werknemers te laat op het werk komen of leveringen niet plaatsvinden door blokkades of bedrijventerreinen die zijn afgesloten, klinkt het.

  Volgens de ondernemersorganisatie was de staking absoluut niet noodzakelijk. Van Assche is ervan overtuigd dat een akkoord met de vakbonden mogelijk is. 'Het beste dat we kunnen doen, is rond de tafel komen en samen goed proberen omschrijven wat het probleem is en hoe we dat op de best mogelijke manier kunnen oplossen.'

 • Luchthavenbonden vinden staking grandioos succes

  De vakbonden van de luchtvaartsector zijn tevreden met de nationale staking van woensdag, waardoor er 24 uur geen vluchten zijn in het Belgische luchtruim. Brussels Airport ligt er verlaten bij.

  Voor Bart Bijnens van het ABVV is de actie een 'grandioos succes'. Dat ze goed gevolgd wordt, verrast hem niet. 'De stakingsbereidheid bij de werknemers op de luchthaven was en is zeer groot.'

  'De staking is niet onze schuld', zegt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond. 'We hebben afgelopen jaren enkele stakingen gehad en die hebben aangetoond dat de kwaliteit van de jobs nefast is. Die kwaliteit moet verhoogd worden, zowel bij de afhandeling als bij de vliegtuigmaatschappijen en de cleaning.' 

  Fouad Bougrine van de liberale ACLVB wijst de loonnormwet met de vinger. 'De mensen zijn boos door de wet die verbiedt om meer opslag te geven dan 0,8 procent. Ze willen een correct deel van de koek en niet de kruimels. Ze zien het niet zitten om tot 67 jaar met bagage te sleuren. Ze willen ook tijd doorbrengen met hun kleinkinderen, ze zijn echt boos.'

 • VBO: 'Hopelijk keert de verantwoordelijkheidszin terug'

  Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hoopt dat er na de staking opnieuw aan de onderhandelingstafel gezeten kan worden om een interprofessioneel akkoord (IPA) af te sluiten.

  'Er is heel wat economische en politieke instabiliteit op dit moment. Het zou een goede zaak zijn als de sociale partners een betrouwbare partner konden zijn in het sociaaleconomische weefsel van dit land', zegt Pieter Timmermans, de gedelegeerde bestuurder van de werkgeversorganisatie.

  Hij pleit voor sociale vrede eerder dan te kiezen voor sociale en maatschappelijke onrust. 'Het malgoverno onder sociale partners heeft nu lang genoeg geduurd. Hopelijk kan de verantwoordelijkheidszin terugkeren zodat alsnog een IPA afgesloten kan worden', luidt het.

 • Voka: 'Een akkoord vind je niet op straat, maar rond de tafel'

  De vakbonden schieten zichzelf in de voet met de staking. Een akkoord vind je niet op straat maar rond tafel. Zo reageert Voka op de nationale staking van woensdag.

  Uit een rondvraag door de werkgeversorganisatie blijkt dat bijna acht op de tien heel grote bedrijven een verminderde productie signaleren of zelfs helemaal geen productie hebben. Bij de bedrijven met 50 tot 250 werknemers zakt dat tot zes op de tien. Minder stakingsbereidheid is er bij de kmo's met minder dan 50 werknemers, maar ook daar is er hinder, want werknemers komen te laat op het werk of er zijn problemen bij klanten of leveranciers. 

  De economische schade van zo'n staking is moeilijk exact te berekenen, zegt Voka, maar de organisatie schat het kostenplaatje op minstens een half miljard euro. 'De drie zeehavens en de nationale luchthaven lagen zo goed als plat, waardoor onze logistieke navelstreng volledig werd afgesloten. Ook heel wat industriële bedrijven en het openbaar vervoer ondervonden grote hinder van de staking. Daardoor gaat welvaart verloren, is er geen akkoord over een loonsverhoging van 4,6 procent en worden de laagste uitkeringen niet aangepast', betoogt het Vlaams netwerk van ondernemingen. 

    De organisatie stelt dat de staking van woensdag een politieke staking tegen de regering is, 'waarvan de bedrijven en bij uitbreiding de hele samenleving de dupe worden'. Het bewijs is dat ook de vakbonden uit de publieke sector meestaken, zegt ze.

  Volgens Voka is de koopkracht helemaal niet gedaald, zoals de vakbonden beweren, maar net gestegen. 'Dankzij de taxshift en het loonakkoord van 2017-2018 zijn de lonen van wie werkt er extra op vooruitgegaan. Bovendien hebben de bedrijven 229.000 jobs gecreëerd. Dat is dus 229.000 keer extra koopkracht voor de gezinnen', luidt het. 

  Voka dringt er op aan dat er, naar analogie met het spoor, ook een minimale dienstverlening komt bij de luchtverkeersleiders 'zodat ons luchtruim geen 24 uur hermetisch afgesloten is'.

 • Derde van Antwerpse stedelijke basisscholen dicht, ook zware hinder bij huisvuilophaling

  Bij het Antwerps Stedelijk Onderwijs is zowat een derde van de basisscholen woensdag gesloten. Ook de huisvuilophaling is sterk vertraagd en bibliotheken, musea en sportinstellingen zijn niet toegankelijk. Kinderen die toch op school opdagen, worden volgens de stad steeds opgevangen. Ouders werden vooraf op de hoogte gebracht van de impact van de staking.

  Dat geldt ook voor de stedelijke kinderopvang, waar 7 van de 21 locaties volledig gesloten zijn en nog eens 12 maar een deel van de leefgroepen opvangen.

  De huisvuilophaling is sinds dinsdagavond sterk vertraagd in Antwerpen, vooral op het Eilandje en in Merksem, Wilrijk, Antwerpen 2060 en een deel van Borgerhout. De stad vraagt om niet opgehaald afval weer binnen te nemen tot volgende week. Ook de papiermanden worden niet leeggehaald en sluikstort wordt alleen opgehaald op de meest gevoelige locaties. De containerparken zijn allemaal gesloten.

  Bij de stadsloketten kunnen de wachttijden oplopen, maar in de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en die voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening wel gegarandeerd. Ook de meeste dienstencentra zijn open.

 • Veel hinder in Gent: helft crèches gesloten

  In Gent is de openbare dienstverlening woensdag verstoord door de nationale staking. Zowat 14 procent van het stadspersoneel neemt deel aan de actie. Sommige loketten van de dienst Burgerzaken worden niet geopend en drie van de twaalf dienstencentra blijven gesloten.

  Daarnaast heeft de staking vooral een impact in de kinderdagverblijven. Zowat de helft is gesloten. In de Gentse secundaire scholen is woensdagvoormiddag wel gewoon les gegeven. Vier van de 50 basisscholen bleven gesloten. De naschoolse opvang voor kinderen is vaak afgelast.

  De diensten van de afvalintercommunale Ivago plannen woensdag geen ophalingen, de recyclageparken zijn gesloten en ook het callcenter is niet bemand.

 • Beperkte hinder bij Bpost

  De postbedeling is in het hele land grotendeels verzekerd, meldt een woordvoerster van Bpost. Meer dan 95 procent van de krantenrondes werd uitgevoerd, zowel in Vlaanderen als Wallonië en Brussel. Voor brieven en pakjes is de situatie beter in Vlaanderen. In het zuiden van het land wordt maar 68 procent van die rondes uitgevoerd.

  's Nachts werden geen postcentra geblokkeerd. Het postpersoneel bracht de pakjes en brieven naar de sorteer- en distributiecentra. 'Maar door de staking is er minder personeel, wat betekent dat de behandelde volumes lager liggen', zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

 • Vuilnisophaling in Brussel ernstig verstoord

  In het Brussels Gewest zijn alle geplande ophaalrondes in de Brusselse gemeenten ernstig verstoord door de nationale staking. Uitgerekend Brussel vraagt de inwoners de zakken bij een volgende ophaling opnieuw buiten te zetten. De vuilniszakken die de Brusselaars woensdag hebben buitengezet, worden waarschijnlijk niet opgehaald. 

 • Vakbonden leggen AB InBev in Leuven en Hoegaarden volledig plat

  Vakbondsmilitanten bij AB InBev hebben woensdagmorgen de brouwerijsite en het wereldwijde hoofdkantoor in Leuven volledig geblokkeerd. Het in- en uitgaande vrachtwagenverkeer werd tegengehouden. Aan het hoofdkantoor werd een spandoek opgehangen met de tekst 'BONUS CEO = SCHANDE'. Ook in de brouwerij van Hoegaarden wordt woensdag niet gewerkt. 

  'Terwijl bedrijven en werkgeversorganisaties voor werknemers allerlei correctiemechanismen bedenken om de lonen niet meer dan 0,8 procent te laten stijgen is voor managers, zoals bij AB InBev, the sky the limit. Ze krijgen aandelenopties, bonussen en fiscaal gunstige regimes. Wat voor gewone werknemers niet kan, is voor hen blijkbaar altijd mogelijk', zegt vakbondssecretaris Kris Van Autgaerden (ACV).

  Dat de economie goed draait, is volgens Van Autgaerden niet alleen de verdienste van de managers. 'De bonuspolitiek heeft perverse gevolgen zoals de toenemende werkdruk en de flexibiliteit die van werknemers gevraagd wordt. De veiligheid en de gezondheid van de werknemers is voor de managers geen prioriteit. Het is ook geen duurzaam model. Managers bij AB InBev blijven gemiddeld twee jaar in dienst. Nadien is het steeds puin ruimen is en vallen er allerlei lijken uit de kast', zegt de vakbondsman.

  Van Autgaerden erkent dat AB InBev de afgelopen jaren heel wat investeerde in ons land en dat dat de tewerkstelling ten goede kwam. 'Maar het is problematisch dat de brouwer alleen investeert in het productieapparaat, in gebouwen en machines, maar niet in mensen. Hij moet meer geld uittrekken voor interne opleidingen en doorgroeimogelijkheden. Het verbaast me niets dat er zoveel vacatures bij AB InBev niet ingevuld geraken. Ze geven jongeren zonder ervaring geen kans en stellen te hoge eisen aan laaggeschoolden', zegt Van Autgaerden. 

 • Weinig problemen bij Thalys en Eurostar

  Het internationale treinverkeer ondervindt woensdag weinig hinder van de nationale staking. Wie met de Eurostar naar Rijsel of Calais spoort, moet die plannen wel herbekijken, want in Brussel-Zuid is de intra-Schengenterminal gesloten. Volgens Eurostar wordt een minderheid van de reizigers daardoor getroffen: ze kunnen hun reis kosteloos annuleren en met de tgv naar Frankrijk reizen.

  Voor Thalys bleef de hinder beperkt tot één trein. De trein van 7.13 uur van Brussel-Zuid naar Parijs werd geschrapt. De betrokken reizigers werden op de hoogte gebracht en konden hun biljet gratis inruilen voor een vroegere of latere trein. Het bedrijf waarschuwt wel dat de dienstverlening in de bar van de treinen niet gegarandeerd kan worden.

 • Meer dan honderd supermarkten blijven gesloten

  Door de nationale stakingsdag blijven ook sommige supermarkten dicht. Bij Carrefour gaat het om 44 vestigingen, bij Delhaize om 68. Vooral in het zuiden van het land is er hinder. Het grootste deel van de supermarkten is wel open.

  Bij Lidl zijn in Vlaanderen zo goed als alle winkels open. In Wallonië is één op twee winkels dicht, zegt de woordvoerster.

    Bij Colruyt is er in Vlaanderen niet veel hinder met her en der een blokkade. In Wallonië en Brussel is er meer hinder, vooral bij de stedelijke centra, zegt de woordvoerster. Cijfers over gesloten winkels geeft Colruyt niet, omdat het snel evolueert en winkels 's ochtends dichtblijven maar later wel opengaan. Klanten van Collect & Go met een afhaalbestelling in de voormiddag worden gevraagd er later op de dag achter te gaan indien nodig.

  Bij Delhaize is er sprake van sporadische acties in de distributiecentra, maar die hebben geen impact op de bevoorrading van de winkels. Ook bij Carrefour zijn de winkels correct beleverd. Twee grote distributiecentra van Colruyt in Wallonië zijn geblokkeerd (Gellingen en Ollignies), maar de winkelketen had op voorhand de nodige maatregelen genomen.

 • 'Blokkade CommScope in Kessel-Lo opgeheven na tussenkomst deurwaarder'

  Bij CommScope, een leverancier van telecomapparatauur in Kessel-Lo, is woensdagmorgen rond 9.30 uur een bedrijfsblokkade opgeheven nadat een deurwaarder een gerechtelijk vonnis individueel had betekend.

  'De directie had het vonnis dinsdag al bekomen van de rechtbank', zegt vakbondssecretaris Leen Vanderhulst (ACV). Het bedrijf werd sinds de vroege ochtend geblokkeerd door honderd vakbondsmilitanten. 

  Begin januari woedde er een zwaar sociaal conflict bij CommScope door het ontslag van de hoofdafgevaardigde van het ACV. Ondanks het feit dat er negen dagen gestaakt werd, bleef het ontslag gehandhaafd. Wel werden afspraken gemaakt over toekomstig overleg over werkzekerheid en de te volgen procedures bij ontslag.

 • Premier Michel roept op onderhandelingen te hervatten

  Premier Charles Michel roept de vakbonden en werkgevers op vanaf morgen de onderhandelingen te hervatten. 'Er is geen alternatief', zegt de eerste minister, die benadrukt dat sociale rust in het belang van iedereen is.

  Michel betreurt de nationale staking. Hij vindt dat een staking niets oplost en bedankt iedereen die vandaag is gaan werken.

  'Akkoord is belangrijk'

  De premier hoopt dat de sociale partners alsnog een akkoord over de loonmarge bereiken. 'Vorige keer hebben de vakbonden en de werkgevers ook een akkoord gesloten. Er is geen enkele reden waarom dat nu uitgesloten is', vindt hij. Michel zegt dat zo'n akkoord belangrijk is voor het optrekken van de laagste uitkeringen. De welvaartsenveloppe die de regering daarvoor heeft uitgetrokken, bedraagt dit jaar 354 miljoen euro en volgend jaar 716 miljoen euro.

  De belangrijkste doorn in het oog van de stakers is de loonmarge van 0,8 procent, die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven naar voren heeft geschoven op basis van de hervormde loonwet. De premier merkt op dat daar ook de automatische indexering boven op komt. 'Daardoor bedraagt de effectieve loonstijging 4,6 procent.' 

  De premier wijst er nog op dat de regering de koopkracht fors heeft verhoogd met de taxshift. 'Mensen houden netto meer over dan vier jaar geleden. Bedrijven hebben 219.000 jobs gecreëerd. We moeten onze jobs beschermen en dat moet de belangrijkste zorg van alle partijen zijn. De regering hoopt dat beide partners zich bewust zijn van de uitdaging waar we voor staan.'

 • ABVV beschuldigt Peeters van torpederen sociaal overleg

  De voorzitter van de socialistische vakbond Robert Vertenueil heeft woensdag minister van Werk Kris Peeters ervan beschuldigd het sociaal overleg in gevaar te brengen. 'Peeters moet zijn job doen als minister van Werk en verzoenen. Hij moet werken aan het sociaal overleg in plaats van het om zeep te helpen', zei Vertenueil op de RTBF-radio. 

  Zowel het ABVV als het ACV herhalen dat ze willen dat de loonwet wordt herzien, omdat die het loonverleg te veel in een harnas dwingt. Een oproep die ook wordt overgenomen door de partij Groen. 'De nieuwe loonwet fnuikt de ruimte voor een echt loonoverleg en laat nauwelijks marge aan de onderhandelingen', zeggen Kamerleden Kristof Calvo en Evita Willaert.

  Ze pleiten tegelijkertijd voor het optrekken van het minimumloon. Volgens de nieuwe wet, die onder de regering-Michel het levenslicht zag, mogen de lonen dit en volgend jaar met 0,8 procent stijgen bovenop de index. De hervorming van de regels kwam er vooral om de loonhandicap met onze buurlanden onder controle te houden. Volgens de groenen is het een 'wet van collectieve verarming' geworden. 'Laat ons al beginnen met de nieuwe wet in te trekken en de oude wet te herstellen', stelt Calvo voor.

 • 33 schepen kunnen Antwerpse haven niet in of uit

  Door de grote impact van de nationale stakingsdag in de haven van Antwerpen liggen woensdagochtend 33 schepen te wachten om de haven in of uit te varen. Dat laat het Havenbedrijf weten. Alleen op de rechteroever zijn er sluizen operationeel.

  Het Havenbedrijf spreekt woensdagochtend over 'beduidend minder activiteit in de haven'. Om te grote opstoppingen te vermijden, werd dinsdagmiddag al beslist om de opvaart van zeeschepen af te remmen en enkele terminals preventief te sluiten.

 • Stakingsposten bij Proximus en Belfius

  Aan de hoofdingangen van de Proximus- en de Belfius-toren hebben de vakbonden stakingsposten opgericht. Aan het gebouw van Proximus is extra aandacht voor de aangekondigde ontslagen. De stakersposten zijn veelal symbolisch: werknemers die willen werke worden niet belet en kunnen nog altijd naar binnen via andere toegangen.

  Aan de Proximus-toren is de opkomst van het gemeenschappelijk vakbondsfront het grootst. De vakbondsleden keren er zich met hun spandoeken tegen de naakte ontslagen en de plotse digitale verschuiving die veel werknemers hun job zal kosten. Het lied 'The Final Countdown' van de groep Europe weerklonk bovendien luid aan de ingang.

  Herstructurering

  Proximus kondigde in januari aan dat bij het telecombedrijf 1.900 banen bedreigd zijn. Daarbij zijn volgens topvrouw Dominique Leroy naakte ontslagen niet uit te sluiten. Het herstructureringsplan voorziet daarnaast ook in 1.250 aanwervingen.

  Elders in de hoofdstad stellen de vakbonden verschillende stakersposten op bij grotere bedrijven als Audi Brussel, Viangro, maar ook bij de gebouwen van de vervoersmaatschappijen MIVB en NMBS. 'Iedereen die nu in Brussel is, ziet dat de stad niet volledig plat ligt, maar dat het wel heel rustig is', vertelt Estelle Ceulemans, de algemeen secretaris van ABVV-Brussel. 'Iedereen wordt geraakt, ook de mensen in Wallonië en Vlaanderen. Het wordt tijd dat de mensen die sinds enkele jaren doof zijn nu eindelijk de stem van de werkende mensen horen.'

 • Piek van amper 40 kilometer file tijdens ochtendspits

  De automobilisten lijken het zekere voor het onzekere genomen te hebben en blijven weg uit het verkeer. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond er amper 40 kilometer file, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

  Om 6.45 uur stond er 2 kilometer file op de Vlaamse hoofdwegen, terwijl er op dat uur normaal al meer dan 40 kilometer staat. 'Er staat veel minder verkeer dan anders, van files is er geen sprake.' Dat beeld hield de rest van de ochtend aan. 'Tussen 8 en 8.30 uur haalden we nog geen 40 kilometer file, wat dus zeer laag is. Gemiddeld is het normaal rond de 160 kilometer op dat ogenblik.'

  Wie met de auto naar het werk pendelt, heeft dus zelf een andere oplossing gekozen. 'Het ziet er naar uit dat heel wat mensen gekozen hebben om weg te blijven van de baan. De mensen zoeken zelf andere oplossingen.' Ook bij de recente winterprikken was dat het geval, klinkt het nog. In het Gentse was er meer hinder. Daar waren de op-en afritten rond het UZ Gent verzadigd door afsluitingen op het onderliggend wegennet.

 • Auto rijdt in op stakerspost bij Ghelamco-stadion

  Er is een auto ingereden op een stakerspost nabij het Gentse Ghelamco-stadion. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. De bestuurder is opgepakt.

  Het incident speelde zich af rond 9 uur aan de Proeftuinstraat. Een stakerspost zorgt daar voor verkeershinder. De bestuurder van een voertuig stelde zich agressief op en reed in op twee stakers. Die werden een eindje meegesleurd, maar zijn volgens de eerste berichten niet zwaargewond. Voor een van hen kwam de ziekenwagen ter plaatse.

 • Ook Nyrstar-vestiging Balen ligt plat

  Dat meldt PVDA-woordvoerster Anne Delespaul:

 • Peeters raamt economische schade op 929 miljoen euro

  Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wijt de nationale staking aan het falen van het sociaal overleg. Hij raamt de schade ervan op 929 miljoen euro, en roept de vakbonden en werkgevers op om opnieuw rond de tafel te gaan zitten:

 • Vijftig passagiers dagen toch op in Brussels Airport

  Op Brussels Airport is het woensdagochtend bijzonder rustig nu het volledige Belgische luchtverkeer platligt door de nationale staking van de vakbonden. Een lege vertrek- en aankomsthal dus, maar toch daagde een vijftigtal passagiers op, zegt woordvoerster Nathalie Pierard.

  Om 6.30 uur waren er dertig 'verloren passagiers' die opgevangen werden door de luchthavenuitbater. Daarnaast was er sprake van twintig reizigers van TUI Fly die verkeerdelijk naar de luchthaven afgezakt waren. De luchtvaartmaatschappij annuleerde geen vluchten, maar leidt ze af naar verschillende luchthavens in de buurlanden. De passagiers die moesten opstijgen vanuit Brussel of Charleroi, moeten naar de Heizel (Brussels Expo) en Parking T (Keizerin Charlottelaan in Brussel) afzakken om er eerst de bus te nemen.

  Om 22 uur vanavond herneemt het luchtverkeer. Op Brussels Airport is nog één vertrekkende vlucht gepland van Aeroflot richting Moskou. Ook zijn er nog een zestal aankomende vluchten. Donderdag wordt alleszins een drukke dag op de luchthaven. 'We verwachten veel meer passagiers', zegt Pierard, omdat de maatschappijen hun vluchten moesten herboeken. 'Het is voor ons een 'red day', met meer meer passagiers dan normaal. Onze boodschap: kom op tijd naar de luchthaven, want het is drukker dan normaal aan de screenings en controles.' Hinder voor de vluchten wordt niet meer verwacht.

 • 'Zeshonderd metaal- en textielbedrijven staken'

  De actiebereidheid in de metaal- en textielsector is 'du jamais vu'. Dat zegt William Van Erdeghem, de voorzitter van de christelijke metaal- en textielvabond ACV Metea. 'Zeshonderd bedrijven staken. Nog nooit gezien', zegt de vakbondsman.

  'In de meeste metaal- en textielbedrijven waar wordt gestaakt, zo'n 600, ligt de productie zo goed als plat.' De acties verlopen niet in een gespannen sfeer volgens de ACV Metea-voorzitter. 'Het is opmerkelijk dat heel wat directies begrip hebben voor onze acties. Ze begrijpen dat mensen moeilijk rondkomen. De actie is dan ook niet gericht tegen de bedrijven, maar tegen de werkgeversorganisaties en de regering.'

 • Helft van de treinen rijdt

  De situatie op het spoor:

 • Maar één metrolijn bediend in Brussel

  Ook bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB laat de staking zich stevig voelen. Alleen metrolijn 1 wordt bediend, en dat zal vermoedelijk de hele dag zo blijven.

 • Agoria: 'Reputatieschade is groter dan schade in euro's'

  De reputatieschade door de nationale staking is immens. Dat zegt Marc Lambotte, CEO van de technologiefederatie Agoria. 'We hebben in de hoofdzetels van de grote internationale bedrijven de reputatie van een land waar altijd wordt gestaakt en dus van een onbetrouwbaar land om in te investeren.'

  In een rondvraag van Agoria bij honderd grote technologische bedrijven zegt 70 procent dat ze meer dan de helft productieverlies zullen lijden door de staking. 40 procent zegt een volledig productieverlies te zullen lijden.

  'Voortdurend stakingen'

  'De reputatieschade is veel groter dan de schade in euro's. De schade op langere termijn is veel groter', waarschuwt Lambotte. 'In België is voortdurend iemand aan het staken. Is het nu een nationale staking, een staking van het openbaar vervoer of een van de luchtverkeersleiders. Dat onderscheid wordt in het buitenland niet gemaakt. Staking, staking, staking is wat ze horen. Dat is een onderschat probleem', legt Lambotte uit.

  'We zullen het effect pas over enkele jaren zien.' Lambotte zegt weet te hebben van grote investeringen waar ons land naast heeft gegrepen uit schrik voor stakingen. De Agoria-topman lanceert daarom een oproep om het overleg zo snel mogelijk te hervatten, 'in het belang van de 180.000 werknemers in de technologische maakindustrie'.

 • Audi Brussels ligt stil

  Bij Audi Brussels in Vorst zal er woensdag geen productie zijn door de nationale staking. Dat bevestigt woordvoerder Andreas Cremer aan Belga.

  'De toegangen tot de fabriek zijn versperd, waardoor het personeel niet binnen kan', laat Cremer weten. Bij Audi Brussels wordt de gloednieuwe en volledig elektrische Audi e-tron gebouwd. 

 • Politie zet invalswegen naar Gentse haven af

  In Gent zetten politieagenten de invalswegen naar het Gentse havengebied woensdagochtend af. Voertuigen worden met mondjesmaat doorgelaten, maar het gros van de zowat 300 Gentse havenbedrijven is niet bereikbaar door een tiental stakersposten. Bestuurders wordt aangeraden om het havengebied te vermijden.

  Cargo wordt niet afgehandeld en de productie ligt zo goed als stil, maar de impact op de scheepvaart is woensdagochtend beperkt. Woensdag worden in de Gentse haven tientallen stakersposten opgericht, onder meer aan Volvo Cars. Dat maakt de doorgang voor werkwilligen zo goed als onmogelijk. Heel wat bedrijven schorten daarom preventief de productie op of vragen bedienden om thuis te werken.

  Vervangende taken

  Bij Volvo Cars geeft de directie vervangende taken aan werkwillige arbeiders die erin slagen de bedrijfsterreinen te bereiken. Bij de staalreus ArcelorMittal is een minimale bezetting om de veiligheid te garanderen.

  De Gentse politie controleert in samenwerking met de scheepvaartpolitie de invalswegen naar de haven en informeert bestuurders over de hinder. Een politiehelikopter brengt de verschillende stakersposten in kaart en mobiele ploegen voeren controles uit aan de stakersposten. Bij overlast of onregelmatigheden zal een mobiele eenheid ingrijpen.

  De bedoeling is om grote verkeersaders - zoals de John F. Kennedylaan - indien nodig te vrijwaren van incidenten. Woensdagochtend om 7 uur waren nog geen interventies nodig.

 • Bijzonder kalm op de weg

  De automobilisten lijken het zekere voor het onzekere genomen te hebben en blijven op dag van de nationale staking weg uit het verkeer. Om 6.45 uur staat er amper file op de Vlaamse snelwegen. 'Bijzonder kalm', klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

  'Op de verkeerscamera's zien we dat het bijzonder kalm is op de snelwegen', zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. 'Er is niets bijzonders te zien, ook niet op de plaatsen waar er normaal structurele files zijn.' Er staat om 6.45 uur 2 kilometer file op de Vlaamse hoofdwegen, terwijl er op dat uur normaal al meer dan 40 kilometer staat.

  'Er staat veel minder verkeer dan anders, van files is er geen sprake.' Wie met de auto naar het werk pendelt, koos dus zelf een andere oplossing. 'Het ziet ernaar uit dat heel wat mensen gekozen hebben om weg te blijven van de baan. Ze zoeken zelf andere oplossingen.' Ook bij de recente winterprikken was dat het geval, klinkt het nog.

 • De inzet van de staking: 1,5 procent meer loon boven op index

  Waar is het de vakbonden eigenlijk om te doen? Ze eisen een algemene loonsverhoging van 1,5 procent om werknemers mee te laten profiteren van de economische groei.

  Dat is onbespreekbaar voor de werkgevers, die niet willen afwijken van het het loonkostenrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Daaruit bleek dat, om de concurrentiepositie van ons land te beschermen, de lonen in 2019 en 2020 maximaal met 0,8 procent boven op de automatische loonindexeringen van naar schatting 3,8 procent mogen stijgen. 

  De werkgevers vermoeden dat de vakbonden de impasse willen rekken tot na de verkiezingen, in de hoop dat een volgende regering meer luisterbereidheid zal tonen om het loonoverleg te smeren.

 • Waar moet u hinder verwachten?

  Geen vliegverkeer, stilgelegde havens en zwaar verstoord openbaar vervoer zijn de meest zichtbare effecten van de nationale staking vandaag. Maar ook bij grote industriële bedrijven en in de openbare sector zijn de gevolgen voelbaar. Hier vindt u alvast een overzicht van waar u zich vandaag aan kan verwachten.

Meer uit Markten Live

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud