Vakbonden starten acties in gevangenissen

Vanaf maandag komen er acties in alle Belgische gevangenissen. ©BELGA

In alle Belgische gevangenissen starten de vakbonden vanaf maandag met een reeks stiptheidsacties om het personeelstekort aan te klagen. Vrijdag volgt er mogelijk een 24 urenstaking.

De vakbonden roepen het personeel in eerste instantie op om maandag twee uur minder te werken. Afhankelijk van de regeling in de gevangenis, zal er ofwel twee uur later gestart ofwel twee uur vroeger gestopt worden. Dat systeem zal tot en met donderdag worden voortgezet.

Op vrijdag 2 februari volgt dan een 24-urenstaking, die in de praktijk wellicht van donderdagavond 22.00 uur tot zaterdagmorgen 6.00 uur zal plaatsvinden. Normaal gezien zal er voor die datum wel nog een overleg plaatsvinden tussen minister Geens en de vakbonden.

Bij het uitblijven van een akkoord kunnen dezelfde acties een week later nog eens worden overgedaan. Bovendien volgt er vanaf maandag 19 februari mogelijk een 'verscherping'.

Ook dan zal het personeel minder lang werken, maar dan worden de shifts al met drie uur ingekort. Op het einde van de week zou dan een 48-urenstaking kunnen plaatsvinden. De actiekalender geldt voor alle gevangenissen in het hele land.

Matrassen op de grond

De reden van de acties is het breed ongenoegen bij het gevangenispersoneel, als gevolg van 'het gebrekkig aanwervingsbeleid door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), de chronische onderbezetting bij het personeel, de overbevolking in de gevangenissen en het mislopen van bevorderingen en mutaties', klinkt het bij de socialistische vakbond ACOD.

In de gevangenis van Brugge slapen twintig gedetineerden op matrassen op de grond. Dat terwijl er vijftig cellen leegstaan die door personeelsgebrek niet kunnen worden geopend.
Filip Dudal
Vakbondsecretaris ACV

Ook ACV onderschrijft die analyse. 'Ter illustratie: in de gevangenis van Brugge slapen twintig gedetineerden op matrassen op de grond. Dat terwijl er vijftig cellen leegstaan die door personeelsgebrek niet kunnen worden geopend', zegt ACV-secretaris Filip Dudal.

De bonden vinden dat minister Geens de beloftes niet nakomt die in mei 2016 werden gemaakt na de vorige grote stakingsactie in de gevangenissen. Toen werd beloofd om het personeelskader op te vullen tot 7.075 voltijds equivalenten (FTE's). Maar ACV en ACOD stellen dat die aanwervingen veel te traag verlopen, zeker wanneer er rekening wordt gehouden met de zowat 370 voltijdsen die jaarlijks uitstromen.

'Er zit wel beweging in het dossier, maar die 7.075 FTE's invullen blijkt moeilijk te zijn. Voor ons is dat een breekpunt', aldus Dudal. 'Ik denk dat ze de situatie onderschatten. We moeten oppassen dat we niet opnieuw in de situatie van 2016 komen, toen de toestand niet meer beheersbaar was.'

Pensioen

Op het kabinet van minister Geens wordt benadrukt dat er wel degelijk werk wordt gemaakt van de beloofde aanwervingen. Zo waren er volgens de cijfers van het kabinet eind 2017 al 581 cipiers aangeworven, terwijl er 386 beloofd werden.

'Het is echter door het relatief hoge aantal personeelsleden die op pensioen gaan, op pensioen gestuurd worden wegens medische redenen, ontslag nemen, met mobiliteit naar een ander departement gaan,... dat het aantal van 7.075 FTE's niet gehaald werd tegen midden 2017', klinkt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud