Advertentie

Vakbonden zetten licht op groen voor sociaal akkoord

Begin juni voerden de vakbonden nog actie, maar dinsdag hebben ze het sociaal akkoord goedgekeurd. ©Photo News

De drie vakbonden hebben het ontwerp van het sociaal akkoord goedgekeurd, wat een opsteker is voor de federale regering. Enkel bij het ABVV was het kantje boord.

Begin deze maand zijn de vakbonden en de werkgeversorganisaties het in de Groep van Tien - na nachtelijke onderhandelingen - eens geraakt over enkele belangrijke sociale dossiers. Zo gaan de minimumlonen stapsgewijs omhoog en kunnen oudere werknemers vanaf 55 jaar deeltijds of halftijds in landingsbanen stappen. Dat is een bijzondere vorm van tijdskrediet waarmee ze het professioneel wat kalmer aan kunnen doen in de aanloop naar hun pensioen. Het systeem is niet onbesproken.

Ook blijft het zogenaamde stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT) - het vroegere brugpensioen - grotendeels ongewijzigd. De bonden wilden dat werknemers bij herstructureringen of werknemers met een zwaar beroep opnieuw op 58 jaar in plaats van 60 jaar met brugpensioen konden gaan, maar ze vingen bot. Alleen om medische redenen kan het nog op de leeftijd van 58 jaar.

Achterban

Het ontwerpakkoord had wel nog de zegen nodig van de achterban van de sociale partners. Omdat de leden al eens een deal durven af te schieten, leverde dat nog een spannende voormiddag op. Het ACV keurde het ontwerp goed met 58,86 procent van de de stemmen. Bij de liberalen was de goedkeuring met 88 procent het meest gedragen.

We hebben een kleine meerderheid voor, omdat we het heel belangrijk vinden dat het minimumloon deftig stijgt.
Miranda Ulens
Algemeen secretaris ABVV

Het ABVV tekende voor de spannendste stemming van de drie vakbonden. 49,06 procent van de leden is voor, 49,01 procent is tegen. 'We hebben een kleine meerderheid voor, omdat we het heel belangrijk vinden dat het minimumloon deftig stijgt', zei ABVV-topvrouw Miranda Ulens in een eerste reactie tijdens 'Het Journaal'. In een persbericht onderstreept de vakbond dat hij 'alles op alles zal zetten voor een fundamentele herziening van de loonnormwet'.

De ondernemersorganisatie Unizo keurde het ontwerp eerder al goed. Donderdag buigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zich over het ontwerp. Daarna verhuist naar het naar de sectoren, waar het in concrete afspraken wordt gegoten.

Consumptiecheque

Voor de federale regering is de goedkeuring een opsteker. Zonder het akkoord dreigden de sociale dossiers op het bord van de Vivaldi-coalitie te belanden. Een dikke maand geleden gebeurde dat al met het loonoverleg. De meerderheidspartijen werkten een compromis uit waarbij de lonen in de private sector met 0,4 procent mogen stijgen boven op de index. Bedrijven die de coronacrisis goed doorspartelden, kunnen hun werknemers een eenmalige premie - in de vorm van een consumptiecheque - van maximaal 500 euro schenken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud