Van den Brande werkt '2+2-staatsmodel' Verlinden uit

Een kwarteeuw na zijn Schrikkelnota neemt Luc Van den Brande de draad weer op. ©BELGA

Als het zwaartepunt bij de twee deelstaten Vlaanderen en Wallonië komt te liggen, kan volgens voormalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CD&V) het 'gefragmenteerde staatsbestel' worden doorbroken. Het levert een 'lenige staat' op.

Precies een kwarteeuw na zijn zogenoemde Schrikkelnota, waaruit de vijf resoluties van het Vlaams Parlement voor een verdere staatshervorming voortvloeiden, neemt Luc Van den Brande in een opiniebijdrage voor De Tijd de draad weer op. Hij doet vijf voorstellen voor verdere stappen in de staatshervorming.

De voormalige Vlaamse minister-president borduurt verder op de '2+2'-plannen van zijn partijgenote Annelies Verlinden, die in de regering-De Croo samen met David Clarinval (MR) tegen 2024 een blauwdruk voor een zevende staatshervorming moet uittekenen.

Grondwetsartikel 35

Van den Brande wil af van de drie gewesten en de drie gemeenschappen waaruit het federale België nu is opgebouwd. Hij pleit voor de twee deelstaten Vlaanderen en Wallonie, de stadstaat Brussel en het Duitstalige gebied. Nieuw daarbij is dat Van den Brande voorstelt dat het Waals Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent, zoals nu al (omgekeerd) de Vlaamse Gemeenschap de bevoegdheden van het Vlaams Gewest uitoefent.

Het schema van Van den Brande is dat je twee grote deelstaten krijgt - Vlaanderen en Wallonië - met gewest- en gemeenschapsbevoegdheden voor het eigen grondgebied en gemeenschapsbevoegdheid in Brussel. Het houdt meteen ook een Copernicaanse revolutie in: het zwaartepunt wordt verlegd van het federale niveau naar de deelstaten. Vervolgens moeten Vlaanderen en Wallonië op basis van grondwetsartikel 35 afspreken wat ze nog samen federaal willen doen.

Daarmee volgt Van de Brande zowel het '2+2'-model van Verlinden als het confederale model van de N-VA. Dat wil ook via grondwetsartikel 35 de confederale bevoegdheden afbakenen en is gebaseerd op de twee deelstaten Vlaanderen en Wallonië, waarachter twee aparte entiteiten schuilgaan.

Stadstaat Brussel

Van den Brande ziet Brussel als een stadstaat, maar daarbij denkt hij niet aan een aparte deelstaat op zichzelf, wat de Franstaligen een 'région à part entière' noemen. Evenmin denkt Van den Brande aan het model van Washington DC, zoals sp.a-coryfee Louis Tobback jaren geleden naar voren schoof en wat ook Koen Geens (CD&V) als de toekomst ziet voor Brussel. De stadstaat Brussel verschilt weinig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals het nu bestaat.

Van den Brande wil tot slot - naar het voorbeeld van Duitsland - de Senaat omvormen tot een Bondsraad, waarin de vier deelstaten vertegenwoordigd zijn. Die vertegenwoordiging moet gebaseerd zijn op de bevolkingsaantallen, zoals dat ook het geval is in de Duitse Bondsraad. Het klinkt groter dan het is, want er is weinig verschil met de huidige samenstelling van de Senaat, al is er dan wel geen plaats meer voor gecoöpteerde senatoren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud