Van Overtveldt maakt Di Rupo's belastingverhoging voor woningen ongedaan

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ©BELGA

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verlaagt de belasting voor bedrijfsleiders die gratis in een woning van hun vennootschap wonen.

Behalve een bedrijfswagen of een laptop is het mogelijk een werknemer of een zaakvoerder een woning ter beschikking te stellen. Net als bij een auto of laptop wordt op dat voordeel van alle aard een waarde gekleefd, zodat het kan worden belast in de personenbelasting.

De regering-Di Rupo maakte evenwel een onderscheid naargelang de werkgever die de woning ter beschikking stelt een natuurlijke persoon (een eenmanszaak) dan wel een rechtspersoon (een vennootschap) is. Stel dat een zelfstandige schrijnwerker zijn activiteit uitoefent in een vennootschap en een werknemer de woning gratis mag gebruiken. In dat geval is het belastbaar voordeel tot 3,8 keer hoger dan wanneer de schrijnwerker als natuurlijke persoon de woning ter beschikking stelt.

Rechtsonzekerheid

Dat leidt vaak tot protest, omdat er sprake zou zijn van discriminatie. Intussen heeft het hof van beroep in Gent en in Antwerpen geoordeeld dat het niet kan dat de fiscus twee verschillende systemen hanteert voor het belasten van een woning die iemand ter beschikking wordt gesteld door zijn werkgever. Maar die arresten gelden enkel voor de behandelde zaken en hebben geen algemene draagwijdte.

Om de rechtsonzekerheid weg te werken, beslist Van Overtveldt nu om het onderscheid ongedaan te maken. Dat betekent een belastingverlaging voor enkele tienduizenden Belgen die een woning ter beschikking krijgen van hun werkgever. ‘Daardoor worden bedrijfsleiders nu terug op een realistisch voordeel belast in plaats van op een doorgaans veel te hoog voordeel’, zegt Van Overtveldt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud