Van Overtveldt: 'Roerende voorheffing is te hoog'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vraagt een debat over de hoogte van de roerende voorheffing. ©BELGA

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaat de strijd aan met belastingfraude en -ontwijking via de roerende voorheffing. Die heffing vindt hij overigens te hoog.

De federale ministerraad heeft vrijdag op voorstel van Van Overtveldt een voorontwerp van wet goedgekeurd dat munitie geeft om belastingfraude en -ontwijking via de roerende voorheffing tegen te gaan. Dat heeft mogelijk deels te maken met een zaak die in 2016 aan het licht kwam, waarbij internationale fraudeurs in drie jaar tijd ten onrechte voor meer dan een half miljard euro roerende voorheffing terugbetaald kregen. 

Het voorontwerp, dat wordt voorgelegd aan de Raad van State, wil zowel oneigenlijke vrijstellingen van de roerende voorheffing tegengaan als de opeisbaarheid van de roerende voorheffing vergemakkelijken in het geval van een onterechte vrijstelling of terugbetaling. Concreet zal dat worden gerealiseerd aan de hand van drie nieuwe maatregelen.

Het wordt straks niet meer mogelijk de roerende voorheffing op dividenden soms tweemaal te recupereren zoals nu soms het geval is.

Vooreerst wordt het mogelijk om de verkrijger van de roerende inkomsten aan te wijzen als de schuldenaar van de voorheffing wanneer er een onrechtmatige vrijstelling van de roerende voorheffing is vastgesteld of de roerende voorheffing onterecht aan hem of haar is terugbetaald. Momenteel verloopt een terugvordering via de burgerlijke rechtbank, maar het voorontwerp van wet zal het mogelijk maken om een onrechtmatige terugbetaling van de roerende voorheffing terug te vorderen via de procedure van een kohier. Dit vergemakkelijkt de terugvordering.

Voorts wordt het straks niet meer mogelijk de roerende voorheffing op dividenden soms tweemaal te recupereren zoals nu soms het geval is.

Pensioenfondsen

Ten slotte komt er een wijziging voor pensioenfondsen. Momenteel is het voor Belgische en buitenlandse pensioenfondsen mogelijk om de effecten waaruit dividenden voortkomen en waarvoor zij een vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing genieten, minder dan 60 dagen aan te houden. Deze korte periode sterkt het vermoeden dat de rechtshandeling waarmee de dividenden verbonden zijn, kunstmatig is.

Het pensioenfonds zal binnenkort moeten aantonen dat er geen kunstmatige rechtshandeling aan de basis lag. Alleen zo kan het nog aanspraak maken op de vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing.

We dijken de pistes in die aanleiding kunnen geven tot fraude of ontwijking.
Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën'Om fraude aan te pakken moet er ook proactief ingegrepen worden.  Sancties achteraf op zich volstaan niet.  Met dit wetsontwerp dijken we de pistes die aanleiding kunnen geven tot fraude of ontwijking opnieuw in', zegt Johan Van Overtveldt.

Te hoog

Op Twitter pleit de N-VA-minister er intussen voor om na te denken over een verlaging van de roerende voorheffing die intussen 30 procent bedraagt. We 'mogen niet blind zijn voor het feit dat die roerende voorheffing, rekening houdend met de evoluties in het buitenland, te hoog is. Dat is op zijn minst een debat waard', zegt hij in een tweet.

Een verlaging van de roerende voorheffing heeft ooit als idee gecirculeerd binnen de regering, maar heeft het niet gehaald. Een eventuele verlaging wordt hoe dan ook iets voor een volgende regeerperiode. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud