Van Peteghem bepleit hervorming Maastrichtnormen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. ©Photo News

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil dat de Europese begrotingsregels toleranter worden voor productieve investeringen. Een hervorming van de Maastrichtnormen maakt volgens hem meer kans dan een schuldenkwijtschelding.

Volgens de jongste meerjarenprojectie van het Planbureau, die vrijdag werd vrijgegeven, loopt de Belgische schuldgraad tegen 2026 op tot 122 procent. Op een webinar voor het Belgian Finance Center suste Van Peteghem maandag dat het een misvatting is dat een hoge staatsschuld België verhindert de relance na corona in gang te duwen. ‘Door het monetaire beleid van de ECB en onze geloofwaardige rating is de kostprijs van onze schuld nog nooit zo laag geweest. We moeten van die ruimte gebruikmaken om de publieke investeringsgraad naar 4 procent op te krikken.’ Dat is bijna een verdubbeling tegenover vandaag.

Als de Maastrichtnormen weer gelden, bestaat het gevaar dat we in de problemen komen met onze investeringsdoelstelling.
Vincent Van Peteghem (CD&V)
Minister van Financiën

Een groep economen, onder wie de Fransman Thomas Piketty, pleitte vorige maand om de schulden van de Europese lidstaten bij de ECB kwijt te schelden en zo de economie te herlanceren. Van Peteghem ondersteunt de doelstelling, maar acht de slaagkansen minimaal. Hij ziet meer brood in een hervorming van de Europese begrotingsregels. Dat debat komt in het najaar op gang tussen de Commissie en de Europese ministers van Financiën.

De CD&V’er wil de normen van een tekort van maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product en een staatsschuld van hoogstens 60 procent niet op de schop, maar bepleit voor investeringen een versoepeling. ‘Europa heeft de Maastrichtnormen tot eind dit jaar opgeschort. Eenmaal ze opnieuw gelden, bestaat het reële gevaar dat we in de problemen komen met onze investeringsdoelstelling. Vooral omdat het huidige kader geen onderscheid maakt tussen lopende uitgaven en investeringsuitgaven. Dat hiaat is er mee verantwoordelijk voor dat de overheidsinvesteringen in de EU met 20 procent gedaald zijn tussen 2009 en 2018.’

Een optie kan zijn dat er in de uitgavennorm een aparte behandeling komt voor productieve investeringen, iets waarover al jaren wordt gediscussieerd tussen de Europese Commissie en de lidstaten. Denk maar aan de Oosterweelwerken.

Vlaamse gemeenten

Net maandag lanceerde Radio 2 een enquête onder de Vlaamse burgemeesters, waaruit blijkt dat een op de vier gemeenten door de coronacrisis investeringen uitstelt. Dat lijkt problematisch voor de nationale investeringsdoelen, want de lokale besturen spelen daar een cruciale rol in. ‘Gemeenten en provincies zijn goed voor 31 procent van de overheidsinvesteringen, tegenover 52 procent voor de regio’s en 17 procent voor het federale niveau. Een coördinatie dringt zich op om te bereiken dat iedereen mee is’, aldus Voka-econoom Bart Van Craeynest.

Het onderzoek van Radio 2 verdient echter een nuance. Het gaat eerder om uitstel dan om afstel en de bedragen zijn beperkt. Gent schuift bijvoorbeeld voor 6 miljoen euro investeringen in de Blaarmeersen voor zich uit, maar op een totaal investeringsbudget van 683 miljoen voor de hele legislatuur is dat verwaarloosbaar. ‘De cijfers moeten kloppen. Het alternatief, belastingen verhogen, is geen optie’, legt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) uit. Andere grote steden, zoals Antwerpen, schrappen niks. ‘Investeringen zijn cruciaal in het kader van de relance’, zegt schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA).

De Vlaamse regering maakt zich niet meteen zorgen. ‘Volgens de aangepaste meerjarenplannen vallen de investeringsambities van de gemeenten deze legislatuur 2,4 miljard hoger uit dan gepland’, zeggen minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en zijn collega van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud