Van Quickenborne: 'Parlement moet doorwerken in paasvakantie'

Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ©Photo News

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne wil dat het parlement verder werkt tijdens de paasvakantie. 'Het is perfect mogelijk commissies te organiseren via de digitale weg'.

Het zijn ongekende tijden voor de vertegenwoordigers van het Belgische volk. Door de overheidsbeperkingen rond 'social distancing' zijn de commissiezittingen geschrapt en worden de plenaire zittingen alleen nog met beperkte aanwezigheid en gespreide stemmingen georganiseerd. En door de volmachten die door tien partijen zijn verleend aan de minderheidsregering-Wilmès, wordt het parlement de facto buitenspel gezet voor wat de aanpak van de coronacrisis betreft.

'Via de nieuwste technieken is het perfect mogelijk om digitale vergaderingen door het publiek te laten volgen.'
Vincent Van Quickenborne
Open VLD-Kamerlid

Donderdagmiddag wordt over die volmachten gestemd. De Raad van State zette daarvoor woensdag het licht op groen, mits enkele kritische opmerkingen. Volgens het adviesorgaan kan de periode van bijzondere machten niet automatisch met nog eens drie maanden verlengd worden als de eerste drie maanden niet volstaan. In dat geval moet er een nieuwe wet worden ingediend in het parlement. Daarnaast is het volgens de Raad aangewezen dat behalve de Kamer ook de Senaat zich over de bijzondere machten kan uitspreken. De senaat houdt zich intussen al klaar om daar donderdag effectief ook over te stemmen. Het zal één van de laatste keren in lange tijd zijn dat de volksvertegenwoordigers en senatoren elkaar zien. Op 3 april begint het paasreces. 

Geen vakantie

Maar volgens Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die in de Kamer de commissie Energie en Klimaat voorzit, moet het parlement verderwerken tijdens de paasvakantie. 'Door de beperkingen inzake reizen en social distancing die zijn opgelegd sinds het uitbreken van de coronacrisis, zullen veel mensen de facto geen paasvakantie hebben', aldus Van Quickenborne. 'Dan kunnen we het parlement maar beter openhouden tijdens het paasreces. In mijn commissie staat een dringende gedachtewisseling met minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) over de kerncentrales op de agenda. Dat dreigt op de lange baan te worden geschoven, maar er is in dat dossier echt geen tijd meer te verliezen. Daarom stel ik voor dat de commissie in de eerste week van de paasvakantie digitaal vergadert. Via de nieuwste technieken is het perfect mogelijk om digitale vergaderingen zelfs door het publiek te laten volgen', aldus de burgemeester van Kortrijk. 

De conferentie van fractievoorzitters komt donderdag bijeen om zich over de kwestie te buigen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud