Vanackere relativeert impact monsterboetes

'Ik heb tot nu toe geen enkel dossier gekregen waarin de boete van 309 procent ten onrechte zou zijn toegepast.’ Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) relativeerde tijdens het vragenuurtje in de Kamer de impact van de maatregel.

Onder anderen Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Veerle Wouters (N-VA) uitten hun bezorgdheid over de monsterboete die sinds 1 juli van kracht is. Die boete bestraft ondernemers die hun ‘voordeel van alle aard’ niet correct of tijdig aangeven. Het gaat bijvoorbeeld om reizen, privé-etentjes of privé-internet­gebruik. Sinds 1 juli heeft de fiscus zijn controles verscherpt. Wie in de fout gaat, hangt een boete ter hoogte van 309 procent van het voordeel boven het hoofd.

‘Ondernemers voelen zich gepakt door die 309 procent’, verklaarde Rutten. ‘Wat gaat u doen om de rechtsonzekerheid weg te nemen?’ Wouters wilde weten of Vanackere zou ingaan op de vraag van staats­secretaris voor de Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) om de monsterboete aan te passen, zowel de toepassing ervan als het tarief.

Maar Vanackere liet niet uitschijnen dat hij daar voorstander van is. ‘Wie niet bereid is bekend te maken aan wie men bepaalde sommen geeft, zal 309 procent moeten betalen.’ De minister zal er wel over waken dat de richtlijnen die in de rondzendbrief zijn gegeven, correct worden toegepast. ‘Indien dat niet het geval is en de administratie andere interpretaties zou aanhouden, zal ik natuurlijk ingrijpen.’

Vanackere voegde er nog aan toe dat ‘het niet de bedoeling is de 309 procent toe te passen in gevallen waarbij fiches zijn gemaakt maar het bedrag foutief is berekend, of wanneer te goeder trouw een fout is gemaakt of wanneer er een discussie is over de juiste verhouding tussen privékosten en beroepskosten’.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud