VB-voorzitter Annemans zet in op heroveren rechterzijde

Gerolf Annemans (foto Didier Lebrun) ©Photo News

Gerolf Annemans is met 92 procent van de uitgebrachte stemmen verkozen tot de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang. Annemans wil hij de Vlaams-nationale kiezers die zijn overgestapt naar de N-VA terugwinnen: 'Wij willen opnieuw een groter stuk van de rechterzijde.'

Tijdens een congres in Gent kreeg Gerolf Annemans de steun van 92,1 procent van de leden. Annemans, die begin december door de partijraad was voorgedragen voor het voorzitterschap, haalde het van tegenkandidaten Philip Claeys en Bart Laeremans. De 54-jarige Annemans volgt Bruno Valkeniers op die zijn ontslag indiende na de slechte resultaten tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.

Vlaams parlementslid Chris Janssens en Kamerlid Barbara Pas worden wellicht de nieuwe ondervoorzitters. Hun mandaat als ondervoorzitter wordt normaal gezien bekrachtigd op een vergadering van de partijtop eind januari. Dan wordt er ook beslist over een vernieuwing van het partijbestuur.

Annemans, die sinds 1987 in de Kamer zetelt, kondigde eerder aan dat hij de partij wil vernieuwen en een naamsverandering niet uitsluit. 'We laten proper badwater aanrukken zonder daarbij het kind, het partijprogramma, met het badwater weg te gooien', aldus Annemans meteen na zijn overwinning.

Eerder had hij al laten verstaan dat hij de partij 'minder grimmig, meer grappig' wilde maken en herhaalde in zijn speech dat hij de partij wil verjongen en vernieuwen. Dat zette Annemans ook in de verf door verschillende Vlaams Belang Jongeren (VBJ) aan het woord te laten op het congres.

De taak van de nieuwe voorzitter is niet min: na enkele verkiezingsnederlagen het Vlaams Belang opnieuw laten aanknopen met overwinningen. Daarvoor moet Annemans Vlaams-nationale kiezers die zijn overgestapt naar de N-VA terugwinnen. 'Wij willen opnieuw een groter stuk van de rechterzijde. Wij willen opnieuw het stuk van de creatieve rechtlijnige nationalisten in Vlaanderen', klonk het. Annemans noemde het 'rechtlijnige nationalisme' van VB-stichter Karel Dillen als voorbeeld.

De nieuwe voorzitter wil ook geen woorden meer vuil maken aan het cordon sanitaire. 'Het is niet onze uitvinding en het is niet ons probleem', zei hij. Volgens Annemans komt er een dag dat het cordon tot het verleden zal behoren 'en tot die tijd spreken wij niet meer over het onding'.

Annemans kreeg de voorbije weken vaak de vraag of het Vlaams Belang onder zijn bewind 'vuil' genoeg zal blijven, een verwijzing naar een eerder citaat van Annemans zelf. De VB'er liet al verstaan dat de partij 'zichzelf' zal blijven. Aan het traditionele VB-vreemdelingendiscours lijkt de nieuwe voorzitter alvast weinig te willen veranderen. 'Gij (de vreemdeling, nvdr) past u aan aan onze wetten en normen of ge kunt uw privéwetten en normen gaan hanteren daar waar die normen en wetten zegevieren.'

Toekomstig ondervoorzitster Barbara Pas deed daar nog een schepje bovenop. Zij sprak van een 'immigratietsunami' die de sociale zekerheid bedreigt. 'De massale instroom aan buitenlanders brengt niet alleen ziektes mee, het is sociaal en economisch onhoudbaar', aldus Pas.

Bedoeling is dat Annemans de partij leidt tot de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 2014. De functie van fractievoorzitter in de Kamer wil Annemans doorgeven. Daarover zou binnenkort de beslissing vallen. De kans is groot dat de functie naar Barbara Pas gaat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud