VBO gunt Europa alle macht over euro

‘We moeten verder gaan dan ‘er is meer Europa nodig’’, vindt Rudy Thomaes.

In het regeerprogramma van de komende federale regering móét staan dat ons land de zes sociaal-economische aanbevelingen van de Europese Commissie aan België zal doorvoeren. Dat stelt Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van de werkgeverskoepel VBO. Hij gaat meteen ook een stap verder. Hij wil dat de landen van de eurozone meer soevereiniteit afstaan aan Europa. Als antwoord op de globalisering en als antwoord op de crisis.

Pleidooi VBO
- België moet de door de Europa geëiste hervormingen snel doorvoeren.
- Europa krijgt alle macht over alle aspecten van de euro.
- De EU moet één zijn voor grondstoffen, energie, migratie enz.

Voor de zomer gaf de Commissie België zes omvangrijke huistaken: de begroting, versneld saneren, de effectieve pensioenleeftijd optrekken, de banken Dexia en KBC saneren, de loonkosten beheersen, de werkgelegenheidsgraad verhogen (via ingrepen in fiscaliteit en werkloosheidsverzekering) en enkele sectoren (vooral de kleinhandel en de energiemarkten) vrijmaken. Thomaes dringt erop aan dat de partijen die onderhandelen over de vorming van de regering-Di Rupo dat alles letterlijk overnemen. 'We moeten consequent zijn: als er voor de hele eurozone aanbevelingen van hoge kwaliteit worden opgesteld, moeten we die allemaal volledig uitvoeren.' Thomaes geeft toe dat sommige aanbevelingen bij bepaalde bedrijven slecht vallen, maar hij wil geen uitzonderingen.

Het VBO en zijn sectorfederaties voerden gisteren overleg met de Belgische Europarlementsleden. Thomaes zette de toon met een sterk doorgedreven pleidooi voor meer macht voor Europa. Hij wil dat Europa bindende regels kan opleggen over alle aspecten van de euro. Dat kan op termijn leiden tot een gezamenlijk schuldbeheer, bijvoorbeeld via euro-obligaties, op voorwaarde dat Europa voldoende macht heeft om vervalste statistieken en fraude te bestrijden.

Thomaes bepleit een economische integratie die verder gaat dan de slogan dat er nood is aan méér Europa. 'Onderschat niet hoe in de wereld een bladzijde is omgedraaid, met de opkomst van China en andere BRIC-landen. Als Europa stand wil houden in de wereld, is opnieuw een grote stap voorwaarts nodig.' Thomaes wil dat Europa met één stem spreekt over grondstoffen, over innovatie, over energie, over het aantrekken van talent (migratie), enzovoort. Wat hem betreft mag Europa de fiscale concurrentie tussen lidstaten wegwerken, op voorwaarde dat die Europese fiscaliteit voldoende aantrekkelijk is. Een financiële transactietaks, zoals de Commissie die wil, vindt Thomaes geen goed idee. Ook het feit dat Europa steeds voorop loopt in het klimaatdebat, veroordeelt hij. 'Leiderschap tonen is alleen goed als de leider ook gevolgd wordt.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud