Advertentie
Advertentie
Advertentie

VBO vraagt lagere vennootschapsbelasting en werkgeversbijdragen

In aanloop naar de verkiezingen van juni dringt het Verbond van Belgische Ondernemingen aan op een lagere vennootschapsbelasting, lagere werkgeversbijdragen op lonen en hogere budgetten voor onderzoek en ontwikkeling. De loononderhandelingen moeten volledig vrij.