Verhoging minimumlonen blijft uit door verzet ABVV

©rv

Het ABVV vindt dat het minimumloon met meer dan 1,1 procent moet stijgen en houdt daarom de verhoging tegen. ‘Onbegrijpelijk’, klinkt het bij de andere sociale partners.

De achterban van de socialistische vakbond ABVV heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat hij een verhoging van het minimumloon met 1,1 procent te weinig vindt. Het overleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties is vorige week afgesprongen omdat het ABVV bleef dwarsliggen over zo’n stijging. Robert Vertenueil en Miranda Ulens, het leidersduo van de bond, kregen dinsdag geen groen licht om verdere toegevingen te doen.

In het loonakkoord dat de sociale partners begin dit jaar afsloten, beslisten de vakbonden en de werkgeversorganisaties dat de lonen dit en volgend jaar maximaal met 1,1 procent kunnen stijgen. Voor de minimumlonen was een gelijkaardige stijging opgenomen en werd de afspraak gemaakt dat zou worden uitgezocht of een verdere stijging haalbaar is. Voor het ABVV was dat evenwel te weinig en de vakbond heeft het loonakkoord daarom niet ondertekend.

Het loonakkoord werd toch uitgevoerd en in de Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van de sociale partners, werden de gesprekken over de minimumlonen voortgezet. Vorige maand raakten de bonden en de werkgevers het eens over een verhoging van de minimumlonen met 1,1 procent in november en een bijkomende 2,4 procent volgend jaar. In ruil zouden compensaties voor de bedrijven worden uitgewerkt, waardoor ondernemingen de maatregel niet voelen.

Ontslagbegeleiding

In het loonakkoord werd ook de koppeling gemaakt tussen de hogere minimumlonen en nieuwe regels voor begeleiding naar werk na een ontslag. Enkele jaren geleden beslisten de sociale partners dat een deel van de ontslagvergoeding van werknemers met veel anciënniteit moet worden gebruikt voor outplacement, maar die regeling is nooit uitgevoerd. De werkgeversorganisaties eisen dat daar nu wel werk van gemaakt wordt.

Het ABVV wil evenwel niet instemmen met de verhoging van de minimumlonen met 1,1 procent in november als er geen zekerheid is over een verdere verhoging volgend jaar. ‘Een aalmoes’, zegt de vakbond. Bovendien wil de bond af van de koppeling met de ontslagbegeleiding.

Zowel de andere vakbonden als de werkgeversorganisaties reageren gepikeerd op de houding van het ABVV. Eerder noemde Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ABVV, de opstelling al ‘onbegrijpelijk’. Mario Coppens van de liberale ACLVB wijst er dan weer op dat de mensen met de laagste inkomens door het uitstellen van de verhoging van het minimumloon al 90 euro zijn misgelopen.

14 euro per uur

Het minimumloon voor wie ouder dan 20 jaar is, bedraagt op dit moment 1.655 euro bruto per maand, ofwel ongeveer 9,65 euro per uur. Een opslag van 1,1 procent betekent 18 euro bruto extra per maand. 136.000 mensen zouden van de maatregel kunnen profiteren. De Belgische minimumlonen behoren tot de hoogste van Europa.

Samen met de bevriende partijen sp.a en PS vraagt het ABVV een minimumloon van 2.300 euro bruto per maand, wat neerkomt op 14 euro per uur. Noch de werkgeversorganisaties, noch de andere vakbonden willen daarop ingaan. Ze vrezen dat door laagbetaalde arbeid duurder te maken heel wat banen verloren zullen gaan. De meeste arbeidsmarktexperten treden hen daarin bij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud