Advertentie
Advertentie

'Verkoop e-sigaret enkel via apotheek'

©Photo News

De Hoge Gezondheidsraad is erg kritisch voor de elektronische sigaret of e-sigaret. Er is nood aan wetenschappelijk onderzoek en bewijzen voor het nut als rookstopmiddel, luidt het in een advies aan minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS).

'De Raad acht enige terughoudendheid geboden bij het algemeen beschikbaar maken van de e-sigaret, vooral ingegeven om de eventuele aanzet tot het roken van gewone sigaretten te vermijden', zegt de Hoge Gezondheidsraad die 'een strategie gebaseerd op het voorzorgbeginsel' bijzonder aangewezen vindt.

E-sigaretten met nicotine dienen, net als geneesmiddelen, garanties te bieden voor kwaliteit, doeltreffendheid en schadeloosheid, vindt de Raad. De verkoop ervan wordt voorbehouden aan apotheken en de reclame valt onder de geneesmiddelenwetgeving. Toezicht en controle op de exclusieve verkoop in de apotheken moeten worden versterkt, aldus de Raad. De verkoop van e-sigaretten zonder nicotine zou moeten onderworpen worden aan nieuwe strenge regels inzake reclame, een verkoopverbod aan personen onder de 18 jaar en de wet op het rookverbod in openbare plaatsen.

'In België gebruikt volgens een recente steekproef 2 procent van de rokers of circa 50.000 mensen de e-sigaret', zegt Luk Joossens, tabaksexpert bij de Stichting tegen Kanker. 'In Frankrijk en Groot-Brittannië gaat het om 20 procent van de rokers. In Frankrijk is de verkoop van tabaksigaretten de voorbije 11 maanden met 9 procent gedaald. Vermoedelijk omdat vele rokers zijn overgestapt op e-sigaretten. De vrees bestaat dat vooral jongeren zich via de opstap van e-sigaretten zullen laten verleiden tot het gebruik van tabaksproducten', zegt Joossens.

Onvoldoende

 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) vindt de leeftijdsgrens van 18 jaar bij de aankoop van elektronische sigaretten een goede maatregel, maar niet voldoende. Het correct informeren en gezondheidsvoorlichting voor jongeren en andere betrokkenen is volgens VIGeZ even belangrijk.

De aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad om reclame voor e-sigaretten, ook die zonder nicotine, volledig te verbieden is een goede zaak. Het VIGeZ pleit voor een totaal reclameverbod op online en sociale media en wil actief mee onderzoeken hoe dit verbod afgedwongen kan worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud