Advertentie
netto

Verlaagd tarief voor sloop en heropbouw beperkt tot twee jaar

Het verlaagde btw-tarief wordt wel voorbehouden voor de enige en eigen gezinswoning. Het moet dus gaan om een huis of appartement om er zelf te wonen en men mag geen eigenaar zijn van ander vastgoed.

Vanaf volgend jaar kunnen particulieren en bouwpromotoren oude panden slopen en heropbouwen tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent. Maar het moet dan wel gaan om de enige en eigen woning van maximaal 200 vierkante meter.

Tussen de beraadslagingen over corona door werkte de regering vrijdag de hele dag aan de programmawet en de begroting, die ingediend moesten worden bij de Europese Commissie.

In die programmawet worden alle maatregelen vastgelegd die vanaf 1 januari ingaan. Daarbij ook deze fiscale maatregelen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V):

1. Verlaagd btw-tarief bij sloop en heropbouw in hele land

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en de heropbouw wordt uitgebreid naar het hele land. Tot nu gold dat alleen in 32 stedelijke gebieden. Het verlaagde btw-tarief wordt wel voorbehouden voor de enige en eigen gezinswoning. Het moet dus gaan om een huis of appartement om er zelf te wonen en men mag geen eigenaar zijn van ander vastgoed. Tot nu toe kwamen bijvoorbeeld ook tweede verblijven en investeringsvastgoed in aanmerking. Ook de toegelaten bewoonbare oppervlakte wordt ingeperkt en mag maximaal 200 vierkante meter bedragen. Een belangrijke versoepeling is dat het verlaagde btw-tarief er ook zal zijn voor een verkoop op plan door bouwpromotoren en voor sociale huisvesting. De maatregel is tijdelijk en loopt tot 31 december 2022. Lopende dossiers kunnen tot maart 2021 het verlaagd btw-tarief vragen.

2. Verhoogde investeringsaftrek twee jaar verlengd

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van het investeringsbedrag afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Voor eenmanszaken, vrije beroepers en kleine vennootschappen werd het basistarief wegens de coronacrisis tijdelijk van 8 naar 25 procent verhoogd voor investeringen gedaan tussen 12 maart en 31 december 2020. Die maatregel wordt verlengd en zal gelden voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.  

3. Stimulans voor opleiding van werknemers

De regering wil werkgevers aanzetten in meer opleidingen te voorzien voor hun werknemers. Die stimulans zal lopen via de bedrijfsvoorheffing die werkgevers moeten inhouden bij de uitbetaling van de lonen. Een gedeelte van die bedrijfsvoorheffing zal niet naar de schatkist doorgestort moeten worden op voorwaarde dat ze per werknemer minstens 10 dagen bijkomende opleiding organiseren bovenop wat wettelijk voorzien is.

4. Hoger belastingvoordeel voor kinderoppas

Opvangkosten aangerekend door bijvoorbeeld de crèche, voor- en naschoolse opvang en een zomerkamp met de jeugdbeweging leveren een belastingvoordeel op. Vandaag kunt u voor een kind tot 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap) tot 11,20 euro per dag aan opvangkosten fiscaal inbrengen. De belastingvermindering hangt nu nog af van het inkomen van de ouders en bedraagt minstens 45 procent.

Dat belastingvoordeel wordt uitgebreid. Voor inkomstenjaar 2020 wordt het maximumbedrag verhoogd naar 13 euro. De leeftijdsgrenzen worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar. Ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen komen voortaan in aanmerking. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt het maximumbedrag verder opgetrokken tot 13,70 euro en zal het jaarlijks geïndexeerd worden.

5. Hogere belastingvrije som voor mantelzorgers

Wie een familielid in huis neemt om voor hem of haar te zorgen, kan genieten van een verhoogde belastingvrije som. Daarmee ontsnapt een groter deel van het inkomen aan belastingen. Voor mantelzorgers van een zorgbehoevende (groot)ouder, broer of zus van meer dan 65 jaar wordt die toeslag op de belastingvrije som verhoogd van 3.270 tot 4.900 euro. Of iemand zorgbehoevend is, hangt af van de graad van zelfredzaamheid.

6. Roken wordt duurder

Door een accijnsverhoging stijgt de prijs van een pakje sigaretten (20 stuks) van 6,80 euro in 2020 naar 7,50 euro in 2021, die van een pakje rooktabak (50 g) van 9,70 euro naar 11,17 euro. In 2022, 2023 en 2024 volgt een bijkomende accijnsverhoging.

7. Fiscale plafonds bevroren

De meeste plafonds voor belastingverminderingen en -vrijstellingen worden elk jaar geïndexeerd. Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 zal dat voor een aantal plafonds niet gebeuren. Ze blijven ze bevroren op het niveau van 2019. Zo zal de vrijstelling van spaardeposito’s beperkt blijven tot 980 euro (10 euro minder dan mocht er in 2020 wel een indexering zijn), die van dividenden tot 800 euro (-12 euro). Een uitzondering is pensioensparen: de bevriezing begint pas in 2021. U zal dit jaar tot 990 euro aan pensioensparen kunnen doen met 30 procent belastingvermindering en maximaal 1.270 euro tegen 25 procent.

8. Fiscale fraude bestrijden

De fiscale en sociale regularisatie - waarmee zwart geld wordt gewit - loopt af op 31 december 2023. De fiscus zal makkelijker toegang krijgen tot het Centraal Aanspreekpunt (CAP), het register van bankrekeningnummers.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.