netto

Verlenging coronaouderschapsverlof zo goed als uitgesloten

©katrijn van giel

Op 30 september loopt het tijdelijke systeem van het coronaouderschapsverlof af. Er bestaat weinig kans dat het systeem meteen verlengd wordt. Een wetsvoorstel om het systeem te verlengen raakt normaal gezien niet meer tijdig door de parlementaire beslissingsmolen.

Woensdag wordt in de parlementaire commissie voor Sociale Zaken een wetsvoorstel van Ludivine Dedonder (PS) besproken waarmee het systeem van het coronaouderschapsverlof kan worden verlengd tot 31 december. Aan het voorstel werd een amendement van Anja Vanrobaeys (sp.a) toegevoegd dat ook in de mogelijkheid voorziet van een ‘quarantaineverlof’ voor de periode dat kinderen thuis moeten blijven in afwachting van een Covid-19-diagnose.

De kans dat de bepalingen uit het wetsvoorstel nog tijdig van kracht worden, is zeer beperkt. De indieners van het wetsvoorstel denken wel op een meerderheid in het parlement te kunnen rekenen, maar het voorstel goedgekeurd krijgen voor het einde van de maand wordt moeilijk haalbaar.

Van de kant van de regering moet ook niet meteen een initiatief worden verwacht in de vorm van een KB. Het coronaouderschapsverlof werd in het voorjaar bij volmacht in het leven geroepen. Op het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) klinkt het dat toen uitdrukkelijk werd bepaald dat de maatregel maar tot eind september zou lopen. Naar verluidt zou er ook geen politieke meerderheid in de regering te vinden zijn om het systeem te verlengen.

Succesformule

Tussen 1 mei en 30 september konden ouders met kinderen tot 12 jaar (of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft) coronaouderschapsverlof opnemen. Dat is een nieuwe vorm van ouderschapsverlof waarmee werknemers 80 procent of halftijds konden werken om tijd vrij te krijgen voor de zorg voor hun kinderen.  De onderbrekingsvergoeding van de RVA ligt  voor het coronaouderschapsverlof 25 procent hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof.

163.652
aanvragen
Tussen begin mei en eind augustus werden 163.652 aanvragen voor coronaouderschapsverlof gedaan.

In de periode van mei tot eind augustus werden 163.652 aanvragen voor coronaouderschapsverlof ingediend. In diezelfde periode bedroeg het aantal aanvragen voor klassiek ouderschapsverlof 37.949. In dezelfde periode vorig jaar waren er 76.444 aanvragen voor klassiek ouderschapsverlof.

Uit de cijfers blijkt niet alleen dat het coronaouderschapsverlof een succesformule was, maar ook dat heel wat aanvragers de switch maakten van het gewone ouderschapsverlof naar de coronaversie. Een van de redenen is dat de teller voor het gewone ouderschapsverlof daarmee werd bevroren en er na de opname van het coronaouderschapsverlof nog meer dagen overbleven van het gewone ouderschapsverlof.

Ouders die gedeeltelijk thuis willen blijven om hun kinderen op te vangen zullen nu naar andere mogelijkheden moeten grijpen. Vanuit het kabinet van minister Muylle wordt onder meer verwezen naar het verlof voor bijstand van een gehospitaliseerd minderjarig kind, verlof om dwingende redenen of het opnemen van vakantiedagen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud