Advertentie

Verlinden heeft pandemiewet klaar

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden verzekert dat de pandemiewet de grondwet niet aan de kant schuift. ©Photo News

De door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) uitgewerkte pandemiewet is voor beleidsmakers geen vrijgeleide om te doen wat ze willen. 'Maatregelen moeten proportioneel, tijdelijk en gemotiveerd zijn', luidt het.

Het gemak waarmee de regering-De Croo in naam van de volksgezondheid de grondwettelijke vrijheden en rechten aan de kant heeft geschoven deed de afgelopen maanden steeds meer vragen rijzen. Niet in het minst omdat de wettelijke basis - een ministerieel besluit (MB) - zeer dun was. De Raad van State zag daar lang geen graten in, tot ze de regering terugfloot over de erediensten. Het hoogste administratief rechtscollege vond de beknotting van het grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid te verregaand.

We hopen dat de pandemiewet tegen het voorjaar goedgekeurd zal zijn.
Sofie Demeyer
Woordvoerster minister Annelies Verlinden

Daarop klonk de roep om een pandemiewet. Heel wat grondwetspecialisten lieten van zich horen. De regering-De Croo had daar wel oor naar en beloofde werk te maken van zo'n wet. In het weekblad Knack geeft Verlinden mee dat ze inmiddels klaar is met een voorontwerp, dat nog zal worden besproken in de regering en het parlement. Het wordt ook nog aan de Raad van State voorgelegd. 'We hopen dat de pandemiewet tegen het voorjaar goedgekeurd zal zijn', zegt de woordvoerster van de minister. 'Als de corona-epidemie dan nog woedt, zal de wet meteen van toepassing zijn.'

Niet limitatief

Volgens Verlinden somt haar wetsontwerp de mogelijk te nemen maatregelen op. Ze zijn vergelijkbaar met de beperkingen die we vandaag kennen, van winkels sluiten over contacten en verplaatsingen beperken tot een perimeter instellen. 'Maar de lijst zal niet limitatief zijn', aldus de minister. 'Als we ooit met een nog dodelijker ziekte dan Covid-19 te maken krijgen, moeten we misschien maatregelen van een heel andere orde nemen. Ik wil niet doemdenken, maar niemand zal het ons vergeven als we niet anticiperen op alle mogelijke scenario's.'

Als we ooit met een nog dodelijker ziekte dan Covid-19 te maken krijgen, moeten we misschien maatregelen van een heel andere orde nemen.
Annelies Verlinden
Minister van Binnenlandse Zaken

Ze weerlegt meteen ook dat de rechtsstaat op een roetsjbaan zou zitten. Volgens Verlinden krijgen beleidsmakers ook geen carte blanche om te doen wat ze willen. 'Niemand zal ooit op basis van de pandemiewet kunnen beslissen dat de politie bij iedereen mag gaan tellen hoeveel borden op tafel staan', verzekert ze. Elke maatregel moet gemotiveerd worden en proportioneel en beperkt in tijd zijn. 'Als de aantasting van een recht niet in verhouding is, zullen rechtbanken ons onmiddellijk terugfluiten. Toen we in november de avondklok invoerden, deden we dat beperkt in de tijd en op een moment dat we er zeer slecht voorstonden. En de cijfers hebben ons gelijk gegeven', aldus Verlinden

Bigbrothergevoel

Verlinden benadrukt nog dat de grondwet niet opzij kan worden geschoven. 'De pandemiewet is een richtinggevend kader. Het is niet de bedoeling fundamentele vrijheden en rechten buiten werking te stellen. Er gaan weleens stemmen op om daar toch naar te kijken, maar daar ben ik geen voorstander van. De grondrechten moeten blijven primeren. Geen enkele toekomstige minister van Binnenlandse Zaken zal bij een pandemie dingen kunnen doen die daartegen ingaan.'

Het is goed dat mensen de hakken in het zand zetten als ze een bigbrothergevoel hebben. Maar daarom strookt dat gevoel nog niet met de realiteit.
Annelies Verlinden
Minister van Binnenlandse Zaken

Vanuit de regering wilde niemand al reageren, al is het duidelijk dat het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) input heeft gegeven. Voor de liberalen is het dan ook een belangrijk dossier. Gewezen Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten klaagde in een opiniebijdrage aan hoe makkelijk onze grondwettelijke vrijheden aan de kant worden geschoven. Maar volgens Verlinden is dat overdreven. 'Het is goed dat mensen de hakken in het zand zetten als ze een bigbrothergevoel hebben. Maar daarom strookt dat gevoel nog niet met de realiteit.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud