Advertentie
Advertentie

Vernietigend rapport over Staatsveiligheid

©BELGA

Het is "problematisch" dat de Staatsveiligheid zomaar namen van politici en andere personen noemde in een vertrouwelijk onderzoek naar Scientology. Dat staat in een rapport van het Comité I, het orgaan dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten controleert.

Dat schrijft De Morgen. Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, wil pas reageren als hij het verslag grondig heeft gelezen. Hij wou ook niet kwijt of de kritiek zijn herbenoeming in gevaar brengt.

Alles draait om een vertrouwelijk rapport van de Staatsveiligheid dat in kaart moest brengen hoe organisaties als Scientology, Sahaja Yoga en de Moslimbroederschap instellingen en politici viseren om hun beslissingen te beïnvloeden. In dat rapport, dat in februari gelekt werd, werden ruim 30 politici met naam en toenaam genoemd.

Het Comité I, dat na het gelekte rapport een onderzoek naar de werking van de Staatsveiligheid voerde, stelde vast dat de opstellers van het rapport geen duidelijke en eenduidige richtlijnen kregen.

"Het vermelden van namen, of deze nu van politieke mandatarissen of van andere personen zijn, is problematischer. Enerzijds lijkt het niet nodig om namen te vermelden, zelfs niet als het doel is te informeren over bedreigingen die sommige organisaties of sektes kunnen vormen", aldus het Comité I. "Een analyse die in detail beschrijft hoe de politieke mandatarissen of ex-mandatarissen werden benaderd - en of ze gerekruteerd werden of niet - was zinvoller geweest."

Volgens dat comité leiden het ontbreken van een echte inkijk in de gebruikte strategie van Scientology en van een context waarin namen van politici worden genomen, tot de stigmatisering van de genoemde personen.

Sabine De Bethune, voorzitter in de Senaat van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Comité I, wilde niet reageren. De woordvoerster van minister van Justitie Annemie Turtelboom, Margaux Donckier, deelde mee dat de bevindingen na het reces zullen besproken worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud