‘Vervrouwelijk je bedrijf, begin aan de top.'

Ann Caluwaerts, Senior vice president Corporate Affairs bij Telenet. ©BELGA

Het wil maar niet opschieten met die vervrouwelijking van topfuncties. Aan de vooravond van Vrouwendag lost Telenet een schot voor de boeg. ‘De sleutel ligt bij de CEO.’

Ondanks bijna tien jaar van discussie, studie, actieplannen en zelfs wettelijk verplichte quota is de vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties in één woord samen te vatten: ondermaats. In een opiniestuk in deze krant roepen meer dan vijftig CEO’s en leidinggevenden, op aanvuren van Telenet, hun collega’s op om daar iets aan te doen. ‘Als Belgische bedrijfsleiders pleiten we voor een actieve rol van de CEO en directie in het aanmoedigen, begeleiden en promoveren van vrouwelijk leidinggevend talent op de hoogste niveaus in onze bedrijven’, klinkt het.

Bij de vijftig grootste Belgische bedrijven is volgens Eurostat amper 13,4 procent van het directiecomité een vrouw. De raden van bestuur, met de quota als stok achter de deur, doen het beter maar niet goed genoeg. 28,3 procent van de bestuurders bij de beursgenoteerde bedrijven was in 2017 vrouw, weet Guberna, het Instituut voor Bestuurders. De wet schrijft 33 procent voor.

Ook de overheid blijft ter plaatse trappelen: Vlaanderen zag in 2016 zelfs een ferme terugval van het aantal vrouwen in topfuncties van 25,6 naar 22,7 procent, ondanks een zelf geformuleerd streefcijfer van veertig procent vrouwelijke topmanagers in 2020. De federale overheid legt betere resultaten voor met 34,1 procent vrouwen in kaderfuncties. Maar ook hier werken te weinig vrouwelijke directeurs: slechts 25,9 procent. Ondanks een quotum van 33 procent, al opgelegd in 2012 (maar zonder deadline).

Eenmanszaken

Opmerkelijk: uit cijfers van Statbel, die de volledige Belgische economie omspannen, van eenmanszaken tot de beursgenoteerde bedrijven, komen veel betere resultaten: gemiddeld is hier 32,7 procent van de leidinggevenden een vrouw. Uitschieters zijn er zowel naar beneden (de bouwsector, met tien procent), als naar boven (zorgsector, bijna zestig procent) maar globaal doet het Belgische bedrijfsleven het veel beter dan de grote bedrijven en de overheid.

Volgens een rapport van het Wereld Economisch Forum duurt het aan dit tempo nog 170 jaar eer we wereldwijd in het bedrijfsleven gelijkheid bereiken’, zegt Ann Caluwaerts, chief corporate affairs bij Telenet. ‘En België is internationaal echt geen voorloper.’ Zij zetelt, met vier andere vrouwen, in het tienkoppige directiecomité van Telenet en nam het initiatief voor de open brief.

Met die evenwichtige verhouding in het directiecomité is het telecombedrijf een voorloper. En dat is de verdienste van CEO John Porter, zo gooit Caluwaerts een bloemetje naar haar baas. ‘Hij noemt zichzelf een feminist omdat hij gelooft in de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Omdat meer diverse bedrijven betere bedrijven zijn, omdat ze meer talent kunnen inzetten om te reageren op de razendsnel veranderende wereld. Het was John die heeft beslist om éérst de directie te vervrouwelijken. Dat heeft een veel sterker effect dan in een bedrijf van onder naar boven te werken.’

Concrete maatregelen

Caluwaerts vond meer dan vijftig top-CEO’s, waaronder Johan Thijs (KBC), Michèle Sioen (Sioen) en Jean-Pierre Clamadieu (Solvay) bereid om te beloven met concrete maatregelen zelf het glazen plafond te breken.

De ondertekenaars zetten in op vele fronten: van specifieke recrutering en selectie en training op onbewuste vooroordelen tot mentorprogramma’s en interne quota. Want vanzelf gaat het niet. John Porter vroeg recruteerders bijvoorbeeld expliciet om minstens één kandidaat van elk geslacht voor directiefuncties, zegt Caluwaerts. ‘Hij nam geen genoegen met enkel mannelijke profielen, zodat hij ten minste de keuze had.’

Caluwaerts maakt zich sterk dat het niet bij loze beloftes blijft. ‘Een aantal van de bedrijven die we hebben aangeschreven, heeft niet willen tekenen omdat ze zeggen hier nog niet klaar voor te zijn. Een goed teken: het betekent dat ze er bewust over nadenken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud