netto

Verzekeraars vragen aanpassing aan effectentaks

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. (CD&V) ©EPA

De verzekeringsfederatie Assuralia legt zich niet neer bij de nieuwe effectentaks, die ook kleine beleggers in verzekeringsfondsen zal treffen. Ze vraagt een amendement op de wet die voorligt in het parlement.

Via haar advocatenbureau DLA Piper stuurde Assuralia maandagavond een brief naar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om een amendement op de nieuwe effectentaks te vragen. Dat vernam de redactie. Assuralia vindt de effectentaks niet alleen onrechtvaardig, de wetteksten zijn volgens het advocatenbureau ook onvoldoende duidelijk voor verzekeringsproducten.

Assuralia stelt voor om tak23-fondsen te belasten in hoofde van de belegger en alleen als die meer dan 1 miljoen euro in het fonds heeft.

Het grootste probleem is dat de effectentaks, die toegepast wordt op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro, ook kleine beleggers in verzekeringsfondsen kan treffen. Die tak23-fondsen komen niet op de effectenrekening van de belegger terecht, maar op een effectenrekening bij de verzekeraar, die het fonds beheert. Omdat zowel particuliere als rechtspersonen de effectentaks moeten betalen, wordt de verzekeraar belast op het volledige belegd vermogen in het tak23-fonds, al is dat verdeeld over meerdere kleine beleggers.

Ongelijk speelveld

Dat ongelijk speelveld noemt Assuralia onaanvaardbaar. Ze stelt voor tak23-fondsen niet langer te belasten in hoofde van de verzekeraar, maar in hoofde van de belegger en alleen als die meer dan 1 miljoen euro in het fonds heeft. Dat amendement zou ook een ander probleem oplossen: de huidige wet treft alleen de Belgische tak23-fondsen, en ontziet de Luxemburgse.

Voorts vraagt Assuralia enkele verduidelijkingen in de wet. Volgens het advocatenbureau maakt de wet en de memorie van toelichting onvoldoende duidelijk dat tak21-producten zijn uitgesloten. Ook de uitsluiting van bepaalde pensioenproducten in de eerste, tweede en derde pijler zou door enkele tegenstrijdige passages niet duidelijk genoeg uit de wetteksten blijken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud