Vicepremiers tevreden met akkoord

(Foto: AFP)

Na weken onderhandelen bereikte het kernkabinet van de regering-Di Rupo een akkoord over de begroting voor volgend jaar. Iedere vicepremier kan zijn gading vinden in het compromis en reageert dus tevreden.

Vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) toonde zich vooral verheugd dat het indexmechanisme behouden blijft. 'De index is gegarandeerd maar daarbovenop komt twee jaar lang geen loonsverhoging. Niemand zal evenwel aan koopkracht inboeten', maakte de vicepremier zich sterk.

In haar reactie op het begrotingsakkoord had ook Laurette Onkelinx (PS) vooral aandacht voor de loonevolutie de komende jaren. 'Er komt geen bevriezing van de lonen. Het indexmechanisme en de baremaverhogingen blijven behouden', kondigde ze niet zonder enige trots aan.

Ook Joëlle Milquet (cdh) vindt het een 'ernstig en evenwichtig' akkoord. In haar reactie focuste Milquet net als haar socialistische collega's op de loonevolutie. 'Een jarenlange bevriezing van de lonen komt er niet en ook een indexsprong is vermeden', luidt het. 'We zijn erin geslaagd serieuze maatregelen te nemen zonder de burgers grote pijn te bezorgen. We hebben kunnen vermijden dat in het akkoord maatregelen zitten die de mensen boos maken', voegde ze eraan toe.

Haar liberale collega Didier Reynders (MR) wees erop dat de regering erin geslaagd was 'de Europese engagementen te respecteren'. 'We doen wat aan de loonkosten maar ook aan de energieprijzen en we sleutelen aan de wet op de concurrentiekracht', luidt het.

Steven Vanackere (CD&V) verwees eveneens naar Europa om het belang van het akkoord te duiden. ‘Ik ben trots om te zeggen dat van de 3,4 miljard euro nog geen kwart gefinancierd wordt met bijkomende belastingen’, stelde hij. ‘Bovendien bereiken we wat Europa van ons verwacht. Er is een verschuiving van lasten op arbeid naar andere inkomstenbronnen. Ik ben ervan overtuigd dat dit akkoord een belangrijke stap is in het financiële herstel van ons land.’

Tenslotte toonde Alexander De Croo (Open VLD) zich tevreden over het begrotingsakkoord dat de federale regering bereikte. 'Dankzij loonmatiging, een loonlastenverlaging voor de bedrijven en een modernisering van het indexmechanisme kunnen we de loonkostenhandicap de volgende jaren afbouwen', klonk het. Volgens de Open VLD'er realiseert de regering-Di Rupo met deze begroting 'de grootste besparing ooit'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud