Vijftien procent Belgen leeft in armoede

©BELGA

In 2011 leefde 15,3 procent van de Belgen in armoede. Bovendien leefde 20,8 procent in een huishouden dat het moeilijk heeft om rond te komen.

In 2011 leefde 15,3 procent van de Belgen in armoede. Bovendien leefde 20,8 procent in een huishouden dat het moeilijk heeft om rond te komen. De cijfers komen uit het federaal jaarboek Armoede in België, dat donderdag werd voorgesteld in aanwezigheid van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block. In het jaarboek wordt een belangrijke rol voorzien voor de OCMW's.

  Om de armoede te becijferen gebruikten de onderzoekers naast de inkomensindicator, ook de mate van materiële deprivatie en de AROPE indicator (het risico op armoede of sociale uitsluiting). In de vierde editie van het federaal jaarboek Armoede wordt vooral op het groeiende probleem van de kinderarmoede gewezen: 18,7 procent van de kinderen in België leed in 2011 armoede. "Dat is problematisch aangezien de kinderen van vandaag de volwassenen zijn van morgen", zegt onderzoekster Isabelle Pannecoucke.

De armoedecijfers blijven op een constant niveau omdat de armoede ook nieuwe kwetsbare groepen treft, zoals eenoudergezinnen en zelfstandigen. De problemen bij eenoudergezinnen worden daarnaast versterkt door de gendersamenstelling en de regionale verschillen. Drieëndertig procent van de eenoudergezinnen loopt het risico op armoede. Als dit gezin in het Waalse gewest woont, dan maakt het meer dan 50 procent kans om in armoede te leven.

En in 80 procent van de eenoudergezinnen die leven in armoede, bestaat het gezin uit een moeder en haar kinderen. Moeders die bovendien niet werken, lopen het hoogste risico. Volgens Pannecoucke is het versterken van de sociale netwerken van gezinnen een belangrijke factor in de strijd tegen (kinder)armoede.

Dat de armoedegraad in België sterk verschilt per regio( Brussel 34 pct, het Waals gewest 19,2 pct en het Vlaams gewest 9,2 pct), en dat armoede zich het sterkst manifesteert in de stad, is geweten. Maar het jaarboek wijst er nu ook op dat armoede bij ouderen en eenoudergezinnen even precair is op het afgelegen platteland.

Opmerkelijk is dat naast de stad als traditionele plek waar armoede zich het sterkst manifesteert, ook het afgelegen platteland de plek is waar vooral eenoudergezinnen en ouderen in armoede leven. Het federaal jaarboek Armoede ziet een belangrijke rol weggelegd voor de OCMW's die, ondanks de grote veranderingen waaraan zij onderhevig zijn, een belangrijk instrument moeten zijn in het bestrijden van de armoede.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud