Vivaldi zet in 2023 fiscale regularisaties stop

Paul Magnette en Alexander De Croo. ©BELGA

Aan fiscale regularisaties, waarmee zwart geld kan worden gewit na het betalen van een heffing, komt in 2023 een einde. De maatregel is een van de hervormingen die de zeven partijen die over een Vivaldi-regering onderhandelen, hebben opgenomen in hun afsprakennota.

Met dat document, dat De Tijd kon inkijken, werden de vastgelopen onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V weer rechtgetrokken. Daardoor konden Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) als formateurs het veld in worden gestuurd.

De regering-Di Rupo maakte in 2013 komaf met de fiscale regularisaties, maar de regering-Michel voerde ze weer in. Wie zijn geld wil witten, moet naast belastingen ook een heffing betalen. Elk jaar stijgt dat boetetarief een procent. In 2019 werd 400 miljoen euro zwart geld aangegeven, dit jaar stond de teller eind juli op 130 miljoen euro.

De socialisten en groenen hebben principiële bezwaren tegen het systeem van fiscale regularisaties. Ze hebben aan de onderhandelingstafel van Vivaldi bekomen dat het systeem in 2023 uitdooft.

'Pragmatisch'

De liberalen zien dat niet echt als een toegeving. ‘Dit is pragmatisch, want het kan geld opleveren’, luidt het. De redenering is dat als mensen met zwart geld beseffen dat ze voor het laatst de kans krijgen het te witten, ze sneller geneigd zullen zijn om dat te doen.

In de afsprakennota zitten voor elk van de Vivaldi-partijen enkele trofeeën.

Steven Vanden Berghe, de voorzitter van de rulingdienst van de federale overheidsdienst Financiën, verklaarde in juni dat er niet alleen hoge bedragen in belastingparadijzen staan geparkeerd, maar ook nog ‘voor miljarden euro’s zwart geld op Belgische bankrekeningen’ staat.

Trofeeën

In de afsprakennota zitten voor elk van de Vivaldi-partijen enkele trofeeën. De socialisten verkrijgen een minimumpensioen van 1.500 euro en hogere uitkeringen, de liberalen hebben bekomen dat er geen vermogenswinstbelasting of effectentaks komt en dat enige budgettaire orthodoxie wordt nagestreefd. De groenen krijgen een ambitieus klimaatbeleid en de kernuitstap en CD&V heeft zicht op een verdere regionalisering van de bevoegdheden in de zorg en de garantie dat met de partij rekening wordt gehouden in ethische thema’s.

Veel kwesties moeten nog verder worden uitgediept. Vooreerst over de begroting: welk nieuw beleid komt er en hoe wordt het gefinancierd? Daarnaast hebben de liberalen uitzicht op een reeks arbeidsmarkthervormingen, zij het dat er geen besparingen mogen komen op de werkloosheid en het brugpensioen. Een brede fiscale hervorming wordt in het vooruitzicht gesteld, al gaat het vooral om voorbereidend werk tegen het einde van de legislatuur in 2024. Tot slot is sprake van een ‘bijdrage van de allersterkste schouders, met respect voor ondernemerschap’, zonder dat duidelijk is waarop wordt gemikt.

Naast het wegwerken van die knelpunten en het opstellen van het regeerakkoord moeten Magnette en De Croo nog de casting van de regeringsploeg regelen. In eerste instantie gaat het over wie premier wordt, maar ook over de ministerposten zal nog hard worden gebikkeld. De vooropgestelde deadline van 1 oktober halen lijkt steeds moeilijker, al blijft het wel de bedoeling.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud