Vlaamse snelwegen gaan erop vooruit

'De investeringen en inspanningen van de voorbije jaren werpen hun vruchten af', vindt minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Foto: Dominic Verhulst. ©Dominic Verhulst / Dotch.be

De toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen gaat erop vooruit. Steeds meer snelwegen zijn in behoorlijke tot uitstekende staat en voor het eerst sinds 2009 is het aandeel snelwegen in slechte staat gedaald. Dat blijkt uit de ‘Toestand van het wegennet’ dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) heeft voorgesteld in het Vlaams Parlement.

Globaal is 82 procent van de autosnelwegen in Vlaanderen in behoorlijke tot uitstekende staat. Het gaat om de vijfde verbetering op rij. Vorig jaar was er nog een score van 80 procent. Het aantal snelwegen dat onmiddellijk moet aangepakt worden, daalt van 14,2 naar 12,1 procent. Het gaat om de eerste daling sinds 2009. Tot slot moet 5,8 procent binnen de drie jaar aangepakt worden (5,7 procent in vorige meting).

Er zijn opvallende verschillen per provincie. In Antwerpen ligt het aandeel slechte snelwegen het hoogst (17,4 procent), in Vlaams-Brabant het laagst (6,7 procent). De beste snelwegen liggen in Limburg (75 procent in normale of uitstekende staat), al is er in die provincie wel een toename van het aandeel echt slechte wegvakken (van 7 procent naar ruim 10 procent). In West-Vlaanderen is het aandeel slechte wegen dan weer fors gedaald (van 17,6 naar 11,2 procent).

Volgens minister Crevits werpen de investeringen en inspanningen van de voorbije jaren hun vruchten af en blijft de vooropgestelde doelstelling - het wegwerken van de achterstand tegen 2015 - haalbaar. Ze wijst er ook op dat de metingen dateren van het voorjaar van 2012 en dat dus een aantal grote werken (o.a. op de E19, E34 en E403) nog niet in de cijfers zitten.

Volgens de CD&V-minister is er jaarlijks bijna 87 miljoen euro nodig om de snelwegen structureel te onderhouden en om de bestaande achterstand weg te werken.

Gewestwegen

Wat de toestand op de gewestwegen betreft, werd een soort 'nulmeting' uitgevoerd. Vergelijken met vroeger is dus niet mogelijk. In eerste instantie zijn de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant aan de beurt gekomen. Volgend jaar komen Oost- en West-Vlaanderen aan de beurt. Voor de eerste nieuwe meting gaat het om gegevens van 2011. Werken uit 2012 zitten dus nog niet in het rapport.

De gewestwegen in Limburg blijken in de beste staat. Ruim drie kwart van de gewestwegen is er in behoorlijke tot uitstekende staat. In Antwerpen is dat 72 procent en in Vlaams-Brabant 59 procent. Het aandeel gewestwegen dat onvoldoende scoort, ligt het hoogst in Vlaams-Brabant (bijna 24 procent), tegenover 17,4 procent in Antwerpen en 14,1 procent in Limburg.

Volgens minister Crevits blijkt uit de cijfers dat de algemene kwaliteit van de gewestwegen wat gedaald is en heeft dat vooral te maken met de strenge winters van 2009 en 2010. Het blijft de doelstelling om alle gewestwegen tegen 2020 in goede staat te krijgen.

Volgens Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, is wel stilaan de limiet van het aantal werven op de gewestwegen bereikt. ‘Maar misschien kan dat aantal opnieuw omhoog nadat de inhaaloperatie op autosnelwegen is afgerond’, aldus Roelants.

Minder putten

Ook het aantal meldingen bij het Meldpunt Wegen daalt. Zo is het aantal meldingen over de toestand van het wegdek in 2012 met 7,7 procent gedaald tot 974. Het aantal meldingen over gaten in het wegdek daalde in 2012 dan weer met bijna 10 procent tot 537 meldingen.

Er worden ook minder schadeclaims ingediend met betrekking tot de toestand van de weg. Terwijl er in het piekjaar 2011 nog sprake was van 2.350 claims is dat aantal vorig jaar gedaald naar 1.696. Dat aantal blijft nog wel dubbel zoveel als het gemiddelde van 825 claims tussen 2005 en 2010.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud