Vluchtelingen laten 3.300 familieleden overkomen

Asiekzoekers staan aan te schuiven voor het kantoor van de Dienst Vreemdelingenzaken, die het verblijf in ons land regelt en controleert. ©Photo News

België heeft in 2016 3.259 verblijfsvergunningen afgeleverd aan familieleden van vluchtelingen.

Dat blijkt uit het jaarrapport van het federaal migratiecentrum Myria.

In 2016 kregen in België 50.928 mensen een verblijfsvergunning om familiale redenen. In 71 procent van de gevallen gaat het om kinderen en kleinkinderen, al dan niet geboren in België. 27 procent komt voort uit een gezinshereniging van partners. Maar de hervormingen van 2011 verscherpten de voorwaarden tot het recht op een gezinsleven. Dat vertaalt zich in een daling van het aantal gezinsherenigingen met Belgen en met Turkse en Marokkaanse onderdanen.

 Myria pleit voor regels 'foltercheck'   

Het federaal migratiecentrum Myria pleit voor duidelijke garanties dat de mensenrechten van illegale migranten bij hun gedwongen terugkeer worden gerespecteerd. Na de Soedankwestie zijn de asieldiensten begonnen met een nieuwe procedure, maar Myria wil extra garanties inbouwen.

Het advies van het Vluchtelingencommisariaat (CGVS) over het risico op mishandeling moet bindend worden. De procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, het rechtscollege dat in beroep oordeelt over een geweigerd verblijf, moet voor Myria automatisch opschortend werken als een folterrisico bestaat. Myria vraagt ook na te denken over een statuut voor mensen die niet verwijderbaar zijn, zonder dat het echt om vluchtelingen gaat.

3.259 verblijfstitels gingen naar de familie van vluchtelingen, onder wie hun in België geboren kinderen. De top vijf komt uit Syrië (goed voor bijna de helft van de gezinshereniging onder vluchtelingen), Irak, Palestina, Afghanistan en Guinee.

De cijfers slaan op 2016, het jaar na de grote vluchtelingencrisis toen meer dan een miljoen mensen naar Europa stroomden. Mogelijk laten de cijfers van vorig jaar de echte impact van de volgmigratie zien, omdat het meestal een tijdje duurt voor vluchtelingen de procedure in gang zetten om hun familie over te laten komen.

Verstrenging

Myria is bezorgd dat het recht op het gezinsleven in het gedrang komt door de verstrenging. Het centrum vindt dat vluchtelingen de aanvraag tot gezinshereniging in België moeten kunnen doen. Nu moet de familie dat via buitenlandse ambassades regelen, wat vaak niet mogelijk is of tot jarenlange vertraging leidt.

Turkse en Marokkaanse Belgen halen minder vaak partner uit herkomstland

Mensen van Turkse en Marokkaanse origine kiezen steeds minder voor een transnationaal huwelijk. Dat zijn huwelijken met een migrantenpartner uit het land van herkomst. Bij de Marokkanen koos in 1991 nog 60 procent voor een partner uit het herkomstland, in 2010 was dat gehalveerd tot 29 procent. Bij de Turken is er een daling van 53 naar 30 procent in 2010. De huwelijken met partners van een andere origine blijven weliswaar erg laag. Bij Turken ging het in 2010 om 9 procent van de huwelijken, bij Marokkanen om 20 procent. 

Myria meldt in zijn rapport dat het hoge aantal scheidingen met migranten uit het herkomstland een belangrijke reden is voor de dalende cijfers. 

Familieleden die al in België zijn, kunnen hun aanvraag tot gezinshereniging vaak ook niet bij de gemeente indienen. Dat kan alleen via het principe 'buitengewone omstandigheden', maar de interpretatie ervan is te beperkt en onduidelijk.

Myria ziet het als problematisch dat familieleden naar het herkomstland moeten terugkeren om daar hun aanvraag bij de diplomatieke post te doen. In veel gevallen leidt dat tot een langdurige scheiding van families. Daarom stelt Myria voor de criteria voor buitengewone omstandigheden in een duidelijke regelgeving te verankeren.

Visa

Vorig jaar werden 225.096 visa voor kort verblijf en 30.936 visa voor lang verblijf uitgereikt. Een derde van de visa werd uitgereikt voor een gezinshereniging met niet-EU-burgers. Een op de vijf aanvragen werd geweigerd. De gezinshereniging met een Belg of Europeaan vertegenwoordigt 11 procent van de afgeleverde visa. Het weigeringspercentage is met 38 procent erg hoog.
   
In 2017 werden 2.361 humanitaire visa afgeleverd, twee keer meer dan in 2016 en bijna drie keer meer dan in 2015. Terwijl in 2015 amper 14 procent van de humanitaire visa voor lang verblijf uitgereikt werden, was dat in 2017 90 procent.

De sterke stijging is te verklaren door de verbintenissen die ons land is aangegaan inzake hervestiging, de toename van gezinsherenigingen, de reddingsoperatie van 887 Syrische christenen sinds 2015 en de humanitaire corridor na de overeenkomst van november 2017 tussen staatssecretaris Theo Francken, de katholieke gemeenschap van Sant'Egidio en de erkende religieuze gemeenschappen.

De cijfers zijn ook beïnvloed door een rechtszaak tussen de Belgische staat en een Syrische familie. Die wilde met een visum kort verblijf naar België reizen om hier asiel aan te vragen, maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weigerde dat. Francken kreeg gelijk van de Europese rechter. Sindsdien geeft België alleen visa lang verblijf, op uitnodiging door de Belgische overheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud