Volgend jaar 4,6 miljard besparen

Premier Di Rupo krijgt vandaag tegenvallende groeicijfers op zijn bord. (Foto: Belga)

België moet in 2013 4,6 miljard euro besparen en/of nieuwe belastingen bedenken om de begrotingsdoelstelling te halen die is afgesproken met Europa. Dat kan worden afgeleid uit de economische begroting van het Planbureau.

De ministers van de regering-Di Rupo krijgen vandaag slecht nieuws voorgeschoteld. De nieuwe vooruitzichten voor België zien er niet bijster goed uit. Voor dit jaar wordt een lichte krimp van de economie (-0,1%) voorspeld en volgend jaar is de groei beperkt tot 0,7 procent. Tot dusver hield de regering rekening met optimistischere cijfers. Voor dit jaar ging ze uit van een groei van 0,5 procent en voor 2013 van 1,3 procent.

Uit de cijfers van het Planbureau kan worden afgeleid dat het begrotingstekort dit jaar zal uitkomen op 2,95 procent, terwijl de doelstelling 2,8 procent is. In principe zou België de begroting met ruim 500 miljoen euro moeten bijsturen.

Voor 2013 ziet het plaatje er slechter uit. Dan dreigt het begrotingstekort uit te komen op 3,35 procent, terwijl de doelstelling 2,15 procent is. Een verschil van 1,2 procentpunt van het bruto binnenlands product of 4,6 miljard euro voor alle overheden samen. Het gros van die inspanning zal door de federale regering moeten gebeuren.

De regering-Di Rupo stelt de begroting voor 2013 pas na de gemeenteraadsverkiezingen op. Zo wil ze vermijden besparingen te moeten aankondigen in volle kiescampagne.

'Speculatief'

Voor aanvang van het kernkabinet reageerden enkele ministers op het cijfer. 'De cijfers van de sociale zekerheid worden pas eind september bekend en we moeten nog op de fiscale cijfers wachten', zei sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte. Volgens hem is de economie zo onderhevig aan schommelingen dat het voorbarig is nu al uitspraken te doen.

Ook zijn liberale collega Van Quickenborne noemde het voorspellen van een inspanning van 4,6 miljard euro nog een 'speculatieve' oefening. 'Het is het monitoringcomité dat de precieze cijfers zal bepalen.' Niettemin reageerde hij tevreden dat het tekort voor ditjaar onder de 3 procent van het bbp blijft, met slechts 'een beperkte inspanning' om de vooropgestelde -2,8 procent te halen.

CdH-vicepremier Joëlle Milquet was tevreden met 'het goede nieuws dat België in het koppeloton op het vlak van budgettaireorthodoxie in Europa houdt'. Ze herinnerde eraan dat de regering een aantal beslissingen heeft genomen die pas volgend jaarvruchten afwerpen.

Haar MR-collega Didier Reynders vroeg vooruit te gaan bij de begrotingsvoorbereidingen en riep op geen 'debatten te voeren die niets opleveren voor de begroting'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud