Volmachtenwet geeft regering-Wilmès veel armslag

De volmachtenwet geeft de regering-Wilmès de mogelijkheid kordaat op te treden tegen het coronavirus. ©BELGA

De volmachtenwet is klaar. De regering-Wilmès krijgt een volmacht om 'de economie, de financiële stabiliteit van het land en de marktwerking te garanderen en de consument te beschermen'.

De wet op de volmachten is het werk van de tien partijen die de volmachten willen steunen. Het gaat om de N-VA, Open VLD, CD&V, de sp.a en Groen aan Vlaamse zijde, en de MR, de PS, het cdH, Ecolo en DéFI aan Franstalige zijde.

Het belangrijkste is dat de volmachten beperkt worden tot drie maanden, een periode die één keer kan worden verlengd, zoals was afgesproken tijdens de onderhandelingen in het weekend.

Indexsprong

De reikwijdte is vrij breed. De regering-Wilmès zal al het nodige kunnen doen, maar garandeert wel dat de focus ligt op het bestrijden van het coronavirus. Tijdens de besprekingen in de werkgroep is expliciet afgesproken dat fiscale en sociale hervormingen of een indexsprong via deze wet niet kunnen.

Fiscale en sociale hervormingen of een indexsprong zijn via de volmachtenwet niet mogelijk.

De regering krijgt volmachten om 'directe of indirecte steun te bieden aan, of beschermende maatregelen te nemen voor de getroffen financiële sectoren, de economische sectoren, de profit- en socialprofitsector, en de bedrijven en de huishoudens om de gevolgen van de pandemie te beperken'.

Voorts kan ze 'de continuïteit van de economie, de financiële stabiliteit van het land en de marktwerking garanderen, én de consument beschermen'.

De regering krijgt ook de bevoegdheid om 'aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, met het oog op de bescherming van de werknemers en de bevolking, en de goede organisatie van de ondernemingen en de overheid'.

Voor alles betreffende het zorgsysteem en de openbare orde kan de regering handelen zonder advies van de Raad van State. Voor de rest moet ze wel nog een advies vragen aan het hoogste administratief rechtscollege.

De fractieleiders van de tien partijen die de volmachtenwet uitwerkten, krijgen alle besluiten die worden genomen.

Knoop

De enige knoop die vrijdag op de kern nog moet worden doorgehakt, is de vraag van de groenen om de N-VA verder niet meer te betrekken, omdat de partij niet van plan is het vertrouwen te geven aan de regering-Wilmès.

Sommigen kunnen blijkbaar niet wachten om met Vivaldi te starten.
Een sherpa

De PS twijfelt nog, maar de andere partijen willen de N-VA wel aan boord houden. 'Onvoorstelbaar', wordt opgemerkt, 'sommigen kunnen niet wachten om met Vivaldi te starten'.

Omdat de regering-Wilmès het vertrouwen zal krijgen van de socialisten en de groenen, wordt hier en daar gehoopt dat de oppositiepartijen na zes maanden ook aan boord stappen van de regering-Wilmès, die zich dan zou ontpoppen tot een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en CD&V.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud