Advertentie

Voor het eerst meer dan 400.000 langdurig zieken

'De stijgende trend van steeds meer zieken wordt omgebogen’, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD). ©BELGA

Het aantal arbeidsongeschikten bereikt een recordniveau, maar de groei van het aantal langdurig zieken is minder groot dan voorbije jaren.

Ons land telde eind vorig jaar voor het eerst meer dan 400.000 langdurig zieken. Dat leren cijfers die op het beheerscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) werden besproken. In december zaten bijna 405.000 mensen langer dan een jaar thuis door ziekte. Dat zijn er 13.700 meer (+3,7 %) dan eind 2016. Sinds het begin van de eeuw is het aantal langdurig zieken in België verdubbeld.

©Mediafin

Dat zijn harde cijfers, maar er zijn ook lichtpuntjes. De stijging van 3,7 procent is in verhouding de kleinste in tien jaar. Ook in absolute cijfers neemt het aantal langdurig zieken veel minder snel toe dan de voorbije jaren. In 2016 kwamen er nog meer dan 19.000 langdurig zieken bij, en in 2015 zelfs meer dan 25.000.

En in de maandcijfers is voor het eerst sinds lang sprake van een daling. In november waren er 405.500 langdurig zieken, het hoogste aantal ooit. In december waren er dat 0,2 procent minder. ‘De stijgende trend van steeds meer zieken wordt omgebogen’, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

Re-integratie

De Block wijst op het belang van het re-integratieproject dat ze samen met minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft opgezet om de stijging van het aantal zieken in te dijken. Langdurig zieken die volgens de dokter nog kunnen werken, worden weer naar de werkvloer begeleid. De re-integratie moet helpen de kostprijs van langdurige ziekte in te perken. Het uitbetalen van ziekte-uitkeringen kost de staat zo’n 5 miljard euro.

De forse stijging heeft meerdere oorzaken. Het aantal psychosociale aandoeningen, zoals burn-outs en depressies, is de jongste jaren fors toegenomen. Een andere oorzaak is de afbouw van verschillende vervroegde uittredingsstelsels, waaronder het brugpensioen. Oudere werknemers moeten langer werken, maar zijn statistisch gezien ook vaker ziek.

De stijging van het aantal langdurig zieken doet de inspanningen van de regering-Michel om het aantal werklozen te beperken deels teniet. De vakbonden spreken over communicerende vaten, al is dat overdreven. Er kwamen vorig weliswaar 13.700 langdurig zieken bij, maar België telde wel 45.000 minder werklozen met een uitkering. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud