Vooral besparingen vullen begrotingsput van 3 miljard euro

©BELGA

De regering-Michel moest 3 miljard euro vinden om de begroting op koers te houden. 2,1 miljard euro komt van besparingen, waarvan 1,4 miljard euro in de sociale zekerheid.

Om haar begroting voor 2017 op koers te houden moest de regering op zoek naar zo’n 3 miljard euro. Dat is minder dan de 4,2 miljard euro waar ze eerder op mikte. Dat komt doordat ze haar ambitieuze doelstelling liet varen en enkel nog doet wat Europa haar vraagt. Sowieso moet de regering de komende jaren nog minstens 4 miljard euro vinden om de begroting helemaal in evenwicht te krijgen.

©Mediafin

Het grootste deel van het geld, zo’n 2,1 miljard euro of 70 procent van het totaal, wordt gevonden via besparingen. De nieuwe inkomsten, grotendeels belastingen, zijn goed voor zo’n 700 miljoen euro of 24 procent van het totaal. De rest wordt gevonden door enkele begrotingsklassiekers. Zo hoopt de federale ploeg dat de rente op de staatsschuld nog zal dalen. Een overzicht.

1 Besparingen

Meer dan de helft van de 2,1 miljard euro aan bezuinigingen komt van al aangekondigde maar nog niet uitgevoerde maatregelen, de rest van nieuwe beslissingen. Het gros van het geld, zo’n 1,4 miljard euro, wordt in de sociale zekerheid gevonden. Dat is opvallend, want voor het begrotingsoverleg beweerden de bevoegde ministers dat daar nauwelijks nog geld te rapen viel.

Artsen zullen vaker het goedkoopste geneesmiddel moeten voorschrijven. ©ANP XTRA

< Gezondheidszorg. De zorg is de belangrijkste besparingspost van de regering-Michel. Alles samen gaat het over zo’n 900 miljoen euro die wordt weggesneden. Voor 675 miljoen euro gaat het over besparingen die eerder al waren aangekondigd, maar die nog moeten worden uitgevoerd. Zo moeten artsen nog vaker het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven en zien ze hun inkomen slechts deels geïndexeerd worden.

Artsen: 'Aanslag op index is onaanvaardbaar'

De gedeeltelijke indexsprong voor zelfstandige zorgverstrekkers is 'onaanvaardbaar' voor de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). De beslissing moet 247 miljoen euro opbrengen.

De honoraria van de zelfstandige zorgverstrekkers (niet de gesalarieerde) worden in 2017 slechts een derde geïndexeerd. Er valt iets voor te zeggen dat ze een derde van hun index inleveren (hun indexsprong bedroeg over 2015-2016 geen 2 procent, maar 1,15 procent), maar een inlevering van twee derde is overdreven, stelt BVAS-voorzitter Marc Moens.

Maandag is er een vergadering van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met de sector en de regering. Als hij daar te horen krijgt dat de regering 'unilaterale besparingen zonder wettelijke basis' doorvoert, zal Moens de ontbinding vragen van het lopende nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet daarbovenop nog eens 200 miljoen besparen. Het geld wordt onder meer gezocht in de ziekenhuizen, door de prijs van antibiotica te verhogen en bij de artsen. De indexering van hun inkomen wordt nog meer beperkt dan eerst was afgesproken. Artsen zullen daardoor uiteindelijk slechts een derde van de normale indexaanpassing krijgen.

Werknemers op brugpensioen sturen wordt voor bedrijven die collectief ontslag doorvoeren even duur als voor andere bedrijven. ©Photo News

< Werk. Op de werkloosheid bespaart de regering nog eens 90 miljoen euro. Voor bedrijven die een collectief ontslag doorvoeren, wordt het even duur als voor andere bedrijven om werknemers met brugpensioen te sturen. Vooralsnog vielen zij onder een uitzonderingsregime en moesten ze een lagere bijdrage aan de staat betalen. Daarnaast zijn er kleine besparingen in het tijdskrediet en hoopt de regering meer geld binnen te krijgen door een soepeler regeling voor overuren in te voeren en door nachtwerk in de e-commerce toe te staan.

< Pensioenen. Met enkele nieuwe maatregelen in de pensioenen wil de regering in 2017 meer dan 60 miljoen euro besparen. De volgende jaren moeten die hervormingen een pak meer opbrengen: tegen 2019 al meer dan 216 miljoen euro. Dat geld komt onder meer van het schrappen van het ziektepensioen voor ambtenaren. Langdurig zieke ambtenaren vallen voortaan onder dezelfde regels als private werknemers. Ook zullen periodes van brugpensioen en langdurige werkloosheid vanaf volgend jaar minder zwaar meetellen voor de berekening van het pensioen.  

< Uitkeringen. Bij de start van elke ronde van het loonoverleg stelt de regering de sociale partners een budget ter beschikking om de laagste uitkeringen en pensioenen te verhogen. Voor de loononderhandelingen voor 2017 en 2018 krijgen de vakbonden en de werkgeversorganisaties evenwel slechts 75 procent van de aanvankelijk voorziene welvaartsenveloppe ter beschikking. Zo wordt 161 miljoen euro bespaard.

< Sociale uitgaven. Op andere sociale uitgaven wordt 144 miljoen euro bespaard. Langdurig zieken kunnen vanaf midden volgend jaar een dag per week werken zonder dat ze hun uitkering verliezen. Voor bijkomende gewerkte uren gaat de uitkering gradueel naar beneden. Dat moet volgend jaar 18 opleveren, want de regering verwacht dat veel langdurig zieken nu niet werken omdat ze dan hun volledige uitkering verliezen.

Ook wordt de sociale zekerheid voor Belgen in het buitenland efficiënter georganiseerd, waardoor 50 miljoen wordt bezuinigd. In sommige gevallen zullen bedrijven ook 10 procent van de uitkering van een zwangere vrouw moeten uitbetalen. Het gaat daarbij niet over het klassieke zwangerschapsverlof, maar over de werkverwijdering voor zwangere vrouwen die moeten worden beschermd tegen risicovolle stoffen. Die maatregel moet 25 miljoen euro in het laatje brengen

310 miljoen euro
Een nieuwe efficiëntie-operatie bij de overheid met 310 miljoen euro opleveren.

< Werking overheid. Bij de administraties wordt nog eens 310 miljoen euro gehaald. De overheidsdiensten moeten op zoek naar efficiëntiewinsten en ze moeten elke euro dubbel omdraaien. Ook de subsidies die de federale overheid verstrekt, worden onder de loep genomen. 

De extra kosten voor terreurbestrijding mogen van Europa buiten de begroting worden gehouden. ©Photo News

Tegelijk gaat de regering proberen 90 miljoen euro meer uit boetes te halen, bijvoorbeeld door een betere inning. Ook in de beleidsdomeinen asiel en migratie hoopt de federale ploeg nog eens 28 miljoen euro te kunnen besparen. De regering heeft van Europa de toestemming gekregen om de uitgave van 257 miljoen euro voor de strijd tegen de terreur niet in de begroting op te nemen. 

2 Nieuwe inkomsten

De regering-Michel bespaart niet alleen, ze boort ook nieuwe inkomsten aan. Alles samen gaat het over 692 miljoen euro aan nieuwe belastingen of gelijkaardige maatregelen.

< Roerende voorheffing. De roerende voorheffing die wordt betaald op dividenden en intresten stijgt van 27 naar 30 procent. Dat moet volgend jaar 385 miljoen euro in het laatje brengen. Daarmee is de roerende voorheffing op korte termijn verdubbeld, want enkele jaren geleden lag het tarief voor de meeste producten op slechts 15 procent.

Tankkaarten van bedrijfswagens worden fiscaal minder aftrekbaar. ©ANP XTRA

< Tankkaarten. Voor werkgevers wordt het duurder om hun werknemers een tankkaart te geven, want de fiscale aftrekbaarheid van die kaart wordt verlaagd. Tegelijk wordt voor de bedrijven een kader gecreëerd om een mobiliteitsbudget voor hun werknemers in te voeren. Daardoor zullen werknemers kunnen kiezen tussen een bedrijfswagen of meer nettoloon. Dat alles moet 100 miljoen euro opleveren.

< Beurs- en speculatietaks. Via enkele aanpassingen aan de beurstaks hoopt de regering 77 miljoen euro te besparen. Dat bedrag wil ze binnenhalen door wie in het buitenland belegt ook de beurstaks te laten betalen. Ook wordt het plafond verdubbeld. Wie aandelen koopt of verkoopt, betaalt nu een beurstaks van 0,27 procent met een maximum van 800 euro. Die bovengrens gaat naar 1.600 euro.

< Strijd tegen fiscale en sociale fraude. Het opvoeren van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, een klassieker bij elke begrotingsopmaak, moet nog eens 100 miljoen euro extra opleveren.

3 Andere maatregelen

Dividenden van Belfius en BNP Paribas moeten de begroting extra spijzen. ©BELGA

Tot slot haalt de regering nog eens 228 miljoen euro, oftewel 4 procent van de begrotingsinspanning, op via enkele kleinere maatregelen. Zo hoopt ze op enkele meevallers, zoals een verdere daling van de rentelasten die ons land betaalt op haar staatsschuld. Ook rekent ze op zo’n 100 miljoen euro extra uit dividenden van de staatsbank Belfius en haar participatie in de Franse bank BNP Paribas.

100 miljoen euro
De regering rekent op een extra dividend van 100 miljoen euro van de staatsbank Belfius en het belang in BNP Paribas.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n