Waakhond pleit politie vrij van geweld op transmigranten

Het Comité P wijst erop dat uniforme regels ontbreken voor de aanpak van transmigranten. ©Kristof Vadino

De politiewaakhond Comité P ontkent dat de politie buitensporig geweld gebruikt tijdens controles en aanhoudingen van transmigranten. Maar een gestroomlijnde aanpak ontbreekt.

Het Comité P startte zijn onderzoek in de zomer van 2017 nadat de politie het tentenkamp in Brusselse Maximiliaanpark had ontruimd. Bij de actie waren meer dan 30 mensen opgepakt. Verschillende ngo’s klaagden ook daarvoor al over ‘hardnekkig politiegeweld’ tegen de migranten in en rond het park. ‘Ik zat in een vrachtwagen toen de politie kwam. Ze hebben mij geschopt, sleurden me over de grond en bleven me verder slaan’, kreeg de ngo Dokters van de Wereld naar eigen zeggen te horen van een 17-jarig meisje uit Eritrea.

Maar in zijn 64-pagina’s dikke rapport ontkracht het Comité P de kritiek dat de politie zijn boekje te buiten zou gaan. ‘Uit de vele onderzoeksdaden, zoals observaties, analyses van klachten, gesprekken met transmigranten in de cel en ontmoetingen met diverse partners en overheden, blijkt dat de politie de transmigranten bij grootschalige controles en aanhoudingen correct en humaan bejegent’, besluit de politiewaakhond. De controledienst heeft alle mogelijke fases onderzocht, van de controles en arrestaties van transmigranten tot hun opsluiting en vrijlating.

Geen draaiboek

Politiemensen kennen de wettelijke procedures nog onvoldoende en volgen ze ook niet altijd.

Toch besluit het Comité P dat het vooral aan de goede wil en inventiviteit van de politiemensen te danken is dat grootschalige controleacties en aanhoudingen van transmigranten in goede banen worden geleid. Er bestaan wel actieplannen en rondzendbrieven, maar er is nog altijd geen draaiboek bij de politie om die acties op een professionele en humane manier te laten verlopen. Politiemensen kennen de wettelijke procedures nog onvoldoende en volgen ze ook niet altijd.

Dat is onder meer het geval bij de inbeslagname van gsm’s, het doorzoeken van vrachtwagens en zelfs het naleven van de voorziene opsluitingstermijn. Zo blijven transmigranten soms langer in de cel dan toegestaan omdat de politie wacht op een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Goede praktijken

De controles zijn ook sterk afhankelijk van de prioriteiten van de lokale besturen en de individuele politiemensen. Naargelang de regio kunnen de politieacties totaal andere finaliteiten hebben. Er zijn zelfs plaatsen met veel transmigranten waar helemaal geen acties plaatsvinden. Ook bij de federale politie en tussen de gerechtelijke en de bestuurlijke zuil zijn de initiatieven te weinig op elkaar afgestemd. Goede praktijken, zoals bij de politie van Zeebrugge, raken niet verspreid bij de andere politiediensten.

Tijdens de briefings van politiemensen moet de humane aanpak van de transmigranten nog meer aan bod komen, stelt het Comité P. Zo moet worden voorkomen dat mensen onnodig in de boeien worden geslagen.

14.822
In 2017 en de eerste helft van 2018 zijn 14.822 transmigranten opgepakt door de politie.

Het Comité P vindt de politieacties allesbehalve een overbodige luxe, want illegale (trans)migratie en mensensmokkel horen nog altijd bij de belangrijkste veiligheidsfenomenen in ons land, luidt het. In 2017 en de eerste helft van 2018 zijn 14.822 transmigranten opgepakt door de Belgische politiediensten. Het Comité P merkt op dat mensensmokkel steeds meer gepaard gaat met geweld, zowel tegen de politie als tussen de transmigranten onderling.

Het rapport is maandag achter gesloten deuren besproken in de Kamer. N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote onthoudt uit de conclusies vooral dat de politie ten onrechte is geviseerd in de rapporten die ngo’s hebben verspreid over het vermeende politiegeweld tegen de transmigranten.

Gebrek aan kennis

De commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, is tevreden dat het Comité P besluit dat de politie de transmigranten correct en humaan bejegent bij grootschalige controles en aanhoudingen. Maar in een geschreven reactie op het rapport erkent hij ook dat een draaiboek nodig is. Het ontbreekt nog aan kennis en expertise. De politietopman vindt wel dat er te vaak naar de politie wordt gekeken om het fenomeen van de transmigratie op te lossen of te beheersen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud