Waalse referenda stap dichterbij

In het Waalse parlement is consensus in de maak over een eventueel referendum. ©BELGA

In het Waals Parlement lijkt een consensus in de maak over de regels voor het organiseren van een volksraadpleging. De parlementsleden zijn het erover eens dat het minimale aantal handtekeningen nodig om een referendum af te dwingen lager zal liggen dan de tot nu toe vooropgestelde 100.000.

In april, voor de verkiezingen dus, hadden de vier Franstalige partijen die meegewerkt hadden aan de staatshervorming (PS, MR, cdH en Ecolo) een gezamenlijke tekst opgesteld waarin ze de invoering voorstelden van een volksraadpleging in Wallonië. Zo'n volksraadpleging zou er kunnen komen als minstens 100.000 inwoners er om vroegen, of als één derde van het Waals Parlement een voorstel deed. Ook de Waalse regering zou het initiatief voor een referendum kunnen nemen.

In december kwam de PS-cdH-meerderheid echter met een eigen voorstel. Enkel burgers zouden nog een referendum kunnen vragen, parlementsleden en regering zouden dat niet meer kunnen. Het referendum dreigde anders een puur politiek instrument te worden, argumenteerden de partijen in de Waalse regering.

Maar voor de invoering van het referendum is een tweederdemeerderheid in het Waals Parlement nodig. PS en cdH (43 op 75 zetels) hebben die niet. Ze hebben de steun van een deel van de oppositie nodig, maar MR en Ecolo hadden kritiek op de soloslim van de Waalse regeringspartijen. 

Compromis

Alle partijen lijken nu water in de wijn te willen doen, bleek maandag in de bevoegde parlementscommissie. PS-fractieleider Christophe Collignon laat de deur open om het aantal vereiste handtekeningen lager te leggen dan 100.000, wat voor referenda over bepaalde thema's een te hoge drempel zou zijn.

De MR wil het initiatiefrecht van parlement en regering laten vallen, op voorwaarde dat het parlement hoorzittingen met initiatiefnemers kan organiseren. Alle parlementsleden kwamen overeen hun teksten aan de Raad van State over te maken voor advies.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud