Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat betekent het sociaal akkoord voor u?

De vakbonden en de werkgevers raakten het eens over een kader voor hogere minimumlonen, flexibele overuren en eindeloopbaanregelingen. Wat betekent dat ontwerpakkoord voor u?
De vakbonden bedongen dat werknemers al vanaf 55 jaar met een landingsbaan halftijds kunnen gaan werken met behoud van hun pensioenrechten. ©Photo News

Na nachtelijke onderhandelingen bereikten de kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de Groep van tien een akkoord over een aantal belangrijke sociale dossiers. Dat is gekoppeld aan het loonakkoord dat de regering eerder oplegde omdat de sociale partners het over dat luik niet eens konden raken.

Met dit ontwerpakkoord moeten de sociale partners nog naar de regering en naar hun achterban trekken. Zodra daar overal het licht op groen wordt gezet, treedt het akkoord in werking. Wat staat in het ontwerpakkoord?

Hogere minimumlonen in stappen vanaf volgend jaar

Vandaag bedraagt het minimumloon 1.625 euro bruto per maand voor een 18-jarige en stijgt dat in trappen tot net geen 1.688 euro voor een 20-jarige met een jaar dienst. Die bedragen worden tegen 1 april 2022 gelijkgetrokken op 1.702 euro bruto, wat voor een 18-jarige een stijging met 76 euro betekent. Netto hopen de vakbonden dat van die opslag zo'n 90 procent zal overblijven.

1.702
brutominimumloon
Het brutominimumloon wordt vanaf 1 april 2022 opgetrokken tot 1.702 euro bruto.

In twee latere fases (2024 en 2026) komt daar telkens 35 euro bruto bij, boven op de index. Maar netto moeten de mensen dan meer overhouden. De sociale partners mikken op telkens 50 euro. De regering moet dat laatste wel ondersteunen met extra fiscale maatregelen zodat de rekening niet volledig bij de werkgevers komt te liggen.

Er is ook sprake van een vierde stap. Vanaf april 2028 is nog een verhoging mogelijk, onder meer op voorwaarde dat dat in lijn is met de buurlanden en mits een eventuele compensatie voor de werkgevers.

Volgens federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vertaalt het akkoord van de sociale partners ‘zich voor een alleenstaande werknemer met een minimumloon in 47 euro per maand extra boven op de index in 2022. Cumulatief stijgt het nettoloon met 100 euro in 2024, en met 150 euro in 2026.’

Halftijdse landingsbaan al vanaf 55

Werknemers zullen vanaf 55 jaar tot de helft minder kunnen werken dankzij een landingsbaan mét premie van de RVA. Dat is soepeler dan de bestaande regeling. Het gaat over werknemers met een loopbaan van meer dan 35 jaar, werknemers die lang een zwaar beroep hebben uitgeoefend of die werken voor een bedrijf in moeilijkheden of dat moet herstructureren.

Een landingsbaan is een bijzondere vorm van tijdskrediet waarmee oudere werknemers het professioneel wat kalmer aan kunnen doen in de aanloop naar hun pensioen.

Momenteel is een 4/5de landingsbaan mogelijk vanaf 55, een halftijdse landingsbaan vanaf 57 jaar. Tot eind vorig jaar kregen al deze mensen ook een premie van de RVA. Maar sinds begin dit jaar ligt de leeftijdsvoorwaarde voor het krijgen van een premie van de RVA op 60 jaar.

Een landingsbaan met uitkering heeft geen enkele impact op het moment dat de werknemer met (vervroegd) pensioen kan gaan noch op het pensioenbedrag dat hij zal ontvangen.

Die premie van de RVA is belangrijk. In eerste instantie omdat ze het loonverlies door minder werken deels compenseert. Maar vooral omdat de premie een voorwaarde is opdat de landingsbaan als gelijkgestelde periode meetelt voor het pensioen. In dat geval heeft de landingsbaan geen enkele impact op het moment dat de werknemer met (vervroegd) pensioen kan gaan noch op het pensioenbedrag dat hij zal ontvangen. De periode van de landingsbaan telt mee om te kijken of iemand met vervroegd pensioen mag gaan. Voor het pensioenbedrag wordt de tijdskredietperiode berekend op basis van het loon dat de werknemer verdiend zou hebben als hij tijdens die periode gewoon was blijven werken.

In tegenstelling tot de andere vormen van tijdskrediet is er geen maximale duurtijd voor landingsbanen. U kunt zo’n landingsbaan opnemen tot op de dag dat u met pensioen gaat. De minimale duurtijd van het tijdskrediet eindeloopbaan bedraagt drie maanden als u halftijds gaat werken en zes maanden in een 4/5de-statuut.

In kleine bedrijven moet de werkgever zijn toestemming geven. In ondernemingen met meer dan tien personeelsleden is een landingsbaan een recht, al kunnen niet te veel werknemers er gelijktijdig van gebruikmaken.

Brugpensioen blijft op 60 jaar

Anders dan de socialistische vakbond ABVV had verhoopt, komen er voor het brugpensioen, het zogenaamde stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT), geen grote wijzigingen. Het ABVV wilde dat werknemers bij herstructureringen of werknemers met een zwaar beroep opnieuw op 58 jaar in plaats van op 60 jaar met brugpensioen zouden kunnen gaan. Maar de werkgevers weigerden daarop in te gaan. Alleen het brugpensioen om medische redenen zal nog mogelijk zijn op 58 jaar.

Alleen het brugpensioen om medische redenen zal nog mogelijk zijn op 58 jaar.

Wie op SWT is, moet aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat een bruggepensioneerde moet meewerken als hem een begeleidingsplan wordt aangeboden en dat hij moet ingaan op een jobaanbod. Wie een voldoende lange loopbaan achter de rug heeft, wordt nog altijd vanaf 62 jaar vrijgesteld van die verplichting. Voor wie tijdens een herstructurering met brugpensioen is gegaan, is dat een versoepeling, want nu ligt de leeftijd daar op 65 jaar.

Gelijkschakeling aanvullend pensioen met vijf jaar uitgesteld

De gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden die gepland was voor 2025 wordt op vraag van de werkgevers vijf jaar uitgesteld, tot 2030.  Eveneens opvallend: een stuk van de toekomstige loonmarges (0,1 procent)  wordt besteed aan die harmonisering. Vanaf de volgende loonakkoorden wordt dat een verplichting in die sectoren waar er nog een verschil is tussen arbeiders en bedienden.

Flexibele overuren

Om tijdens de coronacrisis stand te houden konden werknemers in essentiële sectoren op een soepele en goedkope manier 120 overuren op jaarbasis extra presteren. Die regeling van coronaoveruren wordt voor dit en volgend jaar uitgebreid naar alle sectoren en herdoopt tot relanceoveruren.

120
overuren
Tot eind 2022 worden 120 extra uren vrijwillig overwerk mogelijk aan een gunstig fiscaal regime voor zowel werknemers als werkgevers.

Daardoor worden  tot eind 2022 120 extra uren vrijwillig overwerk mogelijk aan een gunstig fiscaal regime voor zowel werknemers als werkgevers. Voor die overuren is geen recuperatie nodig en is er geen overloontoeslag. Er is een vrijstelling van sociale bijdragen en ze zijn voor de werknemer niet onderworpen aan de personenbelasting. Ze worden ook niet meegerekend voor de arbeidsduur.

Eerder al beslist: lonen 0,4 procent omhoog

Dit sociaal akkoord van de Groep van 10 is een verlengstuk van het loonakkoord dat de regering eerder oplegde.

Dat loonakkoord houdt in dat de lonen dit en volgend jaar maximaal met 0,4 procent kunnen stijgen boven op de verwachte indexering van 2,8 procent.

Daarbovenop kunnen bedrijven die de crisis goed hebben doorstaan een coronapremie van maximaal 500 euro geven. De premie moet, om de belastingfactuur voor de bedrijven te drukken, worden uitbetaald in de vorm van consumptiecheques. Bedrijven moeten daarop een patronale bijdrage van 16,5 procent betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud