interview

‘We moeten tijdskrediet nog meer afremmen'

©Emy Elleboog

De arbeidsmarkthervormingen van de regering-Michel gaan volgens Unizo-topman Karel Van Eetvelt niet ver genoeg. Zeker de hervorming van het tijdskrediet blijft volgens hem te beperkt.

‘De regering-Michel hoopt met de hervorming van het tijdskrediet het gebruik én het misbruik van allerhande verlofstelsels in te dijken, maar ik vrees dat ze van een kale reis zal thuiskomen’, zegt Karel Van Eetvelt, de topman van werkgeversorganisatie Unizo. Tegenover het niet-gemotiveerd tijdskrediet, dat vaak wordt weggezet als een betaalde vakantie om op wereldreis te gaan, staat niet langer een uitkering. En tijdskrediet opnemen als landingsbaan kan vanaf volgend jaar enkel vanaf 60 jaar in plaats vanaf 55 jaar of soms zelfs 50 jaar vandaag.

Het budget dat wordt besteed aan allerhande verlofstelsels - tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven als ouderschapsverloven - schommelt al enkele jaren rond 830 miljoen euro. ‘Ik zie dat budget niet meteen afnemen’, stelt Van Eetvelt.

Waarom niet?
Karel Van Eetvelt: ‘De regering heeft beslist dat wie voor een kind of een ziek familielid zorgt 12 maanden meer gemotiveerd tijdskrediet kan opnemen, waardoor het systeem wellicht nog populairder wordt. Als de echte reden het verzorgen van een naaste is, heb ik er geen probleem mee. Maar wie controleert dat? Misschien gaan mensen die tijdskrediet opnemen om voor een kind te zorgen wel in het zwart werken of bouwen ze een huis.’

Het is onaanvaardbaar dat werkgevers systemen als tijdskrediet of het brugpensioen gebruiken om mensen langs de kant te schuiven. Zowel bij werknemers als bij werkgevers moet er een mentaliteitsswitch komen.
Karel Van Eetvelt
Unizo-topman

‘We moeten ons dringend afvragen hoe we het gebruik van tijdskrediet kunnen afremmen. Nu is het een potje zonder bodem. Wie een reden vindt, kan er gebruik van maken. Waarom zetten we geen grenzen op het totale bedrag, bijvoorbeeld door te stellen dat we er nog slechts 600 miljoen euro aan willen besteden? Als we dat doen, zullen snel oplossingen worden gevonden om de misbruiken tegen te gaan.'

De regering bouwt de landingsbanen voor oudere werknemers af. Die maakten langer werken toch net draaglijker?
Van Eetvelt: ‘In de theorie is het mooi om een beetje minder te werken om het zo langer vol te houden, maar dat gebeurt niet. Mensen stoppen op hetzelfde moment of zelfs vroeger, doordat ze al hun rechten op tijdskrediet helemaal op het einde van hun carrière opnemen. Het probleem met die landingsbanen is dat er geen verplichtingen tegenover staan. Ik pleit er daarom voor het gebruik van een landingsbaan te verbinden aan een bepaalde datum van uittreding.’

Veel werkgevers zien in het tijdskrediet, maar ook in het brugpensioen, een galante uitweg voor oudere werknemers.
Van Eetvelt: ‘Het is onaanvaardbaar dat werkgevers systemen als tijdskrediet of het brugpensioen gebruiken om mensen langs de kant te schuiven. Zowel bij werknemers als bij werkgevers moet er een mentaliteitsswitch komen. Het is stuitend dat het acht jaar na het Generatiepact nog geen common sense is dat mensen langer moeten werken.’

De regering-Michel heeft de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het brug- en vervroegd pensioen opgetrokken. Wat vindt u daarvan?
Van Eetvelt: ‘De regering is zo ver als mogelijk gegaan. De plannen moeten immers verkoopbaar blijven aan de samenleving. Maar als we het bekijken vanuit de kosten die worden doorgeschoven naar de volgende generaties, gebeurt er veel te weinig. We leggen ongelooflijke lasten op aan de jongeren. Ik begrijp niet waarom de jonge generatie nog niet in opstand is gekomen. Zij zal zich blauw betalen aan de cadeaus die we vandaag blijven geven.’

Ik begrijp niet waarom de jonge generatie nog niet in opstand is gekomen. Zij zal zich blauw betalen aan de cadeaus die we blijven geven.
Karel Van Eetvelt
Unizo-topman

Intussen lopen de vakbonden wel storm tegen het aangekondigde beleid, onder meer met de nationale betoging van donderdag. Begrijpt u hen?
Van Eetvelt: ‘Ik begrijp dat de vakbonden de ongerustheid bij hun achterban ventileren, maar ik vind het onbegrijpelijk dat ze in november en december verschillende stakingen organiseren. Daarmee leggen ze de factuur bij de werkgevers. Het is daarenboven schandalig dat ze geen enkele kans hebben gegeven aan het sociaal overleg. Ik betreur het ten zeerste dat sommige bonden - in de eerste plaats het ABVV - de discussie over fundamentele oplossingen uit de weg gaan. Eigenlijk beseffen ze dat er hervormd moet worden om de vergrijzing betaalbaar te houden. Toch blijven ze hun achterban paaien met slogans dat het allemaal wel zal meevallen. Dat is de bevolking voorliegen, net zoals oud-minister Johan Vande Lanotte (sp.a) jarenlang heeft gelogen over de energiefactuur. Het zou allemaal wel meevallen, maar vandaag betalen we wel de prijs.’

De vakbonden beweren dat ze van de regering-Michel geen uitnodiging hebben gekregen om om de tafel te komen zitten.
Van Eetvelt: ‘Bullshit. Ze weigeren gewoon te praten. Tijdens de formatie hebben ze al eens hun kat gestuurd naar de formateurs. Nu willen ze blijkbaar niet met bepaalde ministers om de tafel zitten. Wie dat doet, moet niet klagen dat er geen uitgestoken hand is. De werkgevers hebben de voorbije twintig jaar toch ook niet geklaagd? De PS zit sinds 1987 in de regering, maar wij zijn altijd ingegaan op elke uitnodiging voor sociaal overleg.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud