Weinig extra blauwe stippen in nieuwe nota-Magnette

Informateur Paul Magnette (r.) ging op 25 november voor het laatst langs bij koning Filip. ©EPA

In een nieuwe versie van zijn informateursnota probeert PS-voorzitter Paul Magnette Open VLD met een kmo-plan te verleiden tot paars-groen. Over arbeidsmarkthervormingen, de topprioriteit van de liberalen, zwijgt de informateur.

Veel rood, veel groen en enkele blauwe stippen, zo klonk het vorige week toen de informateursnota van Paul Magnette uitlekte. De blauwe stippen waren evenwel onvoldoende om Open VLD en de MR over de streep te trekken om gesprekken over een paars-groene regering op te starten. 'Imbuvable', klonk het oordeel van Kamerfractieleider Egbert Lachaert (Open VLD).

Bij de PS werd meteen gesust dat Magnette zijn nota’s voortdurend bijschaaft, iets wat ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten vertelde. Bij de liberalen is te horen dat het aan de informateur is om hen voor het einde van zijn opdracht op 9 december met nieuwe nota’s te overtuigen. ‘Wij kijken naar de inhoud’, verklaarde Rutten maandagavond nog eens.

Ondernemersklimaat

In een nieuwe nota, die van 27 november dateert en die De Tijd kon inkijken, zijn de blauwe stippen wat groter geworden. Zo heeft Magnette een hoofdstuk over de steun aan de productiviteit en het verbeteren van het ondernemersklimaat toegevoegd, een van de prioriteiten voor Open VLD (zie inzet).

De nieuwe nota bevat een hoofdstuk over de groei van de productiviteit en het verbeteren van het ondernemersklimaat, twee liberale speerpunten.

Ook maakt Magnette werk van een algemene verlaging van de btw op het slopen, heropbouwen en renoveren van woningen en vijlt hij de nota op een aantal voor de liberalen gevoelige punten bij. Zo werd het voorstel om op korte termijn de omslag te maken naar louter elektrische bedrijfswagens afgezwakt.

Tevens wil Magnette het principe van de seculiere staat inschrijven in de grondwet en kunnen zorgverstrekkers worden verplicht om euthanasie toe te passen. Die laatste twee voorstellen zijn onaanvaardbaar voor CD&V, wat te kennen geeft dat Magnette niet meer op die partij rekent om paars-groen te versterken.

De nota bevat fellere blauwe stippen, maar van een blauwe nota is geen sprake. Zo maakt Open VLD er een punt van dat maatregelen worden genomen om de werkzaamheidsgraad verder te verhogen. Over ambitieuze arbeidsmarkthervormingen die dat mogelijk moeten maken zwijgt Magnette evenwel zedig, want die liggen gevoelig bij zijn achterban.

Werkloosheidsuitkeringen

De liberalen zijn grote voorstander van het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, maar dat voorstel geraakte onder de regering-Michel niet in het regeerakkoord en daar rept Magnette ook met geen woord over. Het plan van de vorige regering om de uitkeringen sneller te laten dalen is evenmin opgenomen en ook van het afschaffen van het brugpensioen valt niets terug te vinden. Wat wel in de nota staat, en gevoelig ligt bij de liberalen, is het idee om mensen zonder papieren die in het zwart een knelpuntberoep invullen te regulariseren.

Daarenboven plant de informateur een hele reeks nieuwe sociale uitgaven zonder dat hij er in financiering voor voorziet. Zo wil hij het minimumpensioen voor iemand met een volledige loopbaan verhogen tot 1.500 euro. De uitgaven in de gezondheidszorg zouden dan weer met 2,5 procent mogen stijgen, terwijl dat in de voorbije legislatuur maar met 1,5 procent was.

Magnette is ook van plan om enkele hervormingen van de regering-Michel terug te draaien, zelfs al hebben zowel Open VLD als de MR hun veto daartegen uitgesproken. Zo heeft de vorige regering de loonwet, die de stijging van de lonen aan strikte criteria onderwerpt, verstrengd. Ook zijn er garanties ingebouwd dat de federale regering de tekorten in de sociale zekerheid niet zomaar stelpt. Op die twee hervormingen wil de informateur deels terugkomen.

Begroting

Tot slot ontbreekt in de nota van Magnette ook elk spoor van een budgettair kader. Woensdag zou Magnette de paars-groene partijen daar inzicht over geven. Het gat in de begroting is opgelopen tot 11 miljard euro en in politieke kringen wordt ervan uitgegaan dat daar door de nieuwe plannen nog eens de helft tot het volledige bedrag kan bijkomen.

Een begrotingsevenwicht is daarom in de volgende legislatuur niet haalbaar, maar de liberalen willen het tekort wel zo veel mogelijk terugdringen.

Nieuwe belastingen

Op een informeel overleg met de sociale partners heeft Magnette duidelijk gemaakt dat hij zijn plannen voor een derde met nieuwe besparingen, een derde met nieuwe belastingen en een derde met andere oplossingen wil financieren. Het betekent dat de belastingen onvermijdelijk omhooggaan, ook al staat in de nota op een vliegtaks na geen enkele nieuwe belasting.

Magnette raak ook aan de loonwet, een van de verwezenlijkingen van de regering-Michel.

De grote vraag is dan ook of het aanbod van Magnette de liberalen zal kunnen overtuigen om paars-groene formatiegesprekken op te starten. Wellicht komen er de komende dagen nog verdere aanpassingen om Open VLD over de streep te trekken. Al is de beweegruimte van de PS-voorzitter ook beperkt, want hij moet zien dat hij zijn eigen partij en de groenen niet voor het hoofd stoot. 

Open VLD is diep verdeeld over de te volgen koers. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq en voorzitster Rutten zijn pro paars-groen. Kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne zijn tegen, net als vicepremier Alexander De Croo. Hun voorkeur ligt bij een paars-gele regering, met de N-VA.

N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte afgelopen weekend duidelijk dat hij het initiatief wil nemen bij gesprekken over zo’n project.

Blauwe stipjes

In een recente en 66 pagina’s tellende versie van zijn informateursnota kondigt PS-voorzitter Paul Magnette onder meer een kmo- en zelfstandigenplan aan. Zo herneemt hij het voorstel om bedrijven niet alleen voor de eerste, maar ook voor de tweede en de derde werknemer die ze in dienst nemen vrij te stellen van sociale bijdragen.

Daarnaast wil de informateur het sociaal statuut van ondernemers verbeteren, onder meer door hen het recht te geven meer pensioenrechten op te bouwen. Ook wil hij zelfstandigen zonder vennootschap een belastingkorting geven omdat zij niet profiteren van de verlaging van de vennootschapsbelasting en werk maken van een administratieve vereenvoudiging.

Tegelijk wil Magnette het voor kmo’s gemakkelijker maken om te investeren, waarbij de klemtoon komt te liggen op investeringen in de ecologische en digitale transitie. Een ander voorstel is dat er een belastingaftrek komt voor bedrijven die geld stoppen in groene projecten.

Een ander opmerkelijk voorstel is het veralgemenen van het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor het slopen, heropbouwen en renoveren van woningen. Nu geldt daarvoor, op enkele uitzonderingen zoals een oudere eigen woning na, het tarief van 21 procent. Ook renovatiematerialen zouden maar aan 6 procent meer worden belast.

Wat wel in de nota staat, en gevoelig ligt bij de liberalen, is het idee om mensen zonder papieren die in het zwart een knelpuntberoep invullen te regulariseren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud