Werk geeft een op de drie continu stress

©Ã‚© Jimmy Collins /Corbis

Werknemers in ons land hebben steeds vaker te lijden onder stress. Dat blijkt uit een recente studie van het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven.

In een bevraging, die in 2015 bij 2.500 respondenten werd uitgevoerd, geeft 33 procent aan meestal of altijd stress te ervaren tijdens het werk. Dat is een forse toename sinds de vorige enquête in 2010. Toen rapporteerde 27 procent van de Belgische werknemers nagenoeg permanente stress op de werkvloer. In vijf jaar tijd daalde ook het aantal zorgeloze werknemers. In 2010 had een op de drie zelden of nooit stress op het werk. In 2015 was dat 28 procent.

Voor bedrijven kan de stressopstoot problematisch zijn omdat het vaak gepaard gaat met gezondheidsproblemen, burn-out en langdurige afwezigheid van werknemers. In het onderzoek naar jobkwaliteit is een verschuiving zichtbaar in onze arbeidsmarkt. België telt steeds minder monotone repetitieve banen zoals lopendebandwerk, terwijl het aantal complexe hooggekwalificeerde jobs stelselmatig toeneemt.

Als antigif kunnen werkgevers hun personeel meer vrijheid geven.
sem vandekerckhove
onderzoeker HIVA-ku leuven

‘Dat heeft zijn impact op het algemene stressniveau’, zegt Sem Vandekerckhove, onderzoeker aan de KU Leuven. ‘Naarmate mensen uitdagender werk doen, neemt ook de stress toe en zien we een negatief effect op de balans werk-privé. Als antigif daartegen kunnen werkgevers hun personeel meer vrijheid geven in hoe ze zich organiseren en hun complexere job uitvoeren. Meer werkautonomie doet de stress dalen.’

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil het probleem van stress en burn-out terugdringen. Het is een van de doelstellingen van zijn wetsontwerp Wendbaar en Werkbaar Werk voor de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarmee moet het makkelijker worden om in drukke periodes overuren te presteren en op een ander moment in het jaar wat gas terug te nemen.

‘Dergelijke flexibiliteit dient niet enkel werkgevers, maar kan ook door werknemer gebruikt worden om het bij momenten rustiger aan te doen’, klinkt het op het kabinet-Peeters. ‘Ook bijvoorbeeld de extra mogelijkheden voor tijdskrediet om voor een familielid te zorgen, om sporadisch van thuis uit te werken, of over de jaren heen verlofdagen op te sparen, kunnen helpen om de werkstress te verminderen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud