Werkcheque moet 15.000 jongeren aan job helpen

'Vooral kleinere ondernemingen zullen van de werkcheque profiteren', zegt minister van Werk De Coninck (sp.a).

Als het van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) afhangt, kunnen werkgevers binnenkort laagopgeleide jongeren aannemen via een soort van dienstencheques. Zo wil ze 15.000 laaggeschoolde jongeren aan een baan helpen.

De Coninck stelt voor om de Activa-maatregel, waardoor een werkgever een korting van 1.000 euro per maand krijgt op de loonkostenfactuur voor een jonge en laaggeschoolde werknemer, om te vormen tot een werkcheque.

Het doel achter de Activa-regeling is het indijken van de jeugdwerkloosheid. Door de korting komt het brutoloon van een jonge laaggschoolde werknemer ongeveer gelijk te liggen met het nettoloon, waardoor het voor bedrijven interessant is om hen aan te nemen.

'Het is een goede maatregel, waarvan zowel de jongeren als de bedrijven profiteren, maar hij is te complex’, stelt De Coninck. 'Bedrijven die de korting willen, moeten immers heel wat paperassen invullen.'

Via de werkcheque wil De Coninck de administratieve rompslomp de wereld uit krijgen. ‘Doordat het systeem eenvoudiger wordt, zullen meer bedrijven er gebruik van maken’, meent ze. Momenteel zijn er zo’n 30.000 jongeren met de regeling aan de slag.

De hervorming moet kleine ondernemingen, die de regeling wegens de complexiteit vaak links laten liggen, ertoe aanzetten de Activa-maatregel te benutten.

Tien euro per cheque

De cheque zal tien euro kosten en een werkgever kan daarmee een uur arbeid betalen. Wel moet hij wel enkele voorwaarden respecteren. Zo mag de werknemer geen diploma middelbaar onderwijs hebben, moet hij jonger dan 30 jaar zijn en moet hij minstens zes maanden zijn ingeschreven als werkzoekende.

Een werkgever kan per werknemer maximaal drie jaar van de loonkostenverlaging genieten. Dan moet hij beslissen of hij de werknemer al dan niet wil behouden.

De Coninck gaat het voorstel deze week toelichten op het kernkabinet. Als ze groen licht krijgt, gaat ze met de sociale partners bekijken hoe de maatregel ingevuld moet worden. Wie de cheque moet uitbetalen, wie de achterliggende berekeningen doet en wie de cheque uitgeeft, wordt dan pas bepaald. 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud