Werken bij federale overheid nooit zo populair

Foto Dieter Telemans ©Dieter Telemans

Vorig jaar heeft een recordaantal mensen zich kandidaat gesteld om bij de federale overheid te werken. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). Het aantal sollicitaties liep er op tot 172.420 of 60.000 meer dan het jaar voordien.

Ook jongeren vinden werken bij de overheid aantrekkelijk: bijna twee op de drie kandidaten is jonger dan 35 jaar

In 2011 ontving Selor 87.108 sollicitaties voor de federale overheid, in 2012 steeg dat aantal tot 110.239. Het cijfer voor 2013 ligt dus opnieuw een fors stuk hoger.

Volgens staatssecretaris Bogaert ligt de verklaring voor een stuk in het soort vacatures dat vorig jaar werd uitgeschreven. Voor administratief assistenten, calltakers, douaniers, chauffeurs en onthaalmedewerkers komen immers veel kandidaten in aanmerking. Andere jobs die veel kandidaten lokten, waren cipiers en masters en bachelors voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Bogaert juicht de trend toe. 'De overheid is mee een speler op de arbeidsmarkt. Ook wij willen de beste mensen aantrekken in onze organisatie. Hoe groter de keuze uit het aantal kandidaten, hoe groter de kans dat we de meest geschikte mensen vinden voor de jobs die we aanbieden.' De profielen van de kandidaten sluiten nauw aan bij de bestaande vacatures.

Ongeveer een derde van de sollicitanten was Nederlandstalig, twee derde was Franstalig. Tienduizend kandidaten gaven aan van allochtone origine te zijn (sinds februari kan wie dat wil dat op zijn cv zetten). Ruim 1.100 kandidaten met een beperking of ziekte vroegen een aanpassing van de procedure op de werkpost.

Vorig jaar gingen 2.768 nieuwe medewerkers aan de slag bij de federale overheid. Dat zijn er 198 meer dan in 2012. Ondanks die lichte stijging is het totaal aantal medewerkers bij de federale overheid gedaald van 70.593 in 2012 tot 69.359 eind vorig jaar. De afslanking van de voorbije jaren is er vooral gekomen door slechts één ambtenaar op vijf te vervangen die vertrekt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud