Werkgevers en bonden bikkelen over gewaarborgd loon

In de voedingssector is er grote nood aan extra handen. ©Photo News

Een bijkomend pakket economische maatregelen van de federale regering laat op zich wachten. Een veelvoud aan beslissingsniveaus en onenigheid tussen de bonden en de werkgevers over de factuur leiden tot vertraging.

Tijdelijke werkloosheid, een overbruggingsrecht voor zelfstandigen, betalingsuitstel voor leningen en belastingen, en een waarborgregeling van 50 miljard euro voor kredieten: de federale minderheidsregering van Sophie Wilmès (MR) heeft de jongste weken niet stilgezeten.  

Bij de bedrijven is de druk inmiddels een beetje van de ketel. 'Door de combinatie van federale en Vlaamse maatregelen is de algemene vrees dat het schip aan het zinken is wat geweken', valt te horen.

Toch blijft er een grote nood aan impulsen om het personeelstekort in cruciale sectoren op te vangen. Bij de werkgeversfederaties heerst het gevoel dat her en der te vlot naar het wapen van de tijdelijke werkloosheid en ziektebriefjes op telefonisch voorschrift is gegrepen.

Bij de vakbonden klinkt het dat in veel bedrijven te lichtzinnig wordt omgesprongen met de voorschriften over social distancing. 

Ballonnetjes

Meerdere kabinetten werken al anderhalve week voorstellen uit om de productie niet te laten stilvallen. 'We werken op drie fronten', zegt de woordvoerster van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V).

'Het belangrijkste is meer mensen aan het werk krijgen in de voeding, de landbouw en de zorg. Het tweede is een incentive voor wie aan de slag blijft. En het derde is een reeks extra maatregelen voor zelfstandigen. We moeten gerichte en effectieve maatregelen nemen. Dat is belangrijker dan er vroegtijdig over te communiceren.' 

Blijkbaar wil iedereen in het zonnetje staan bij het aankondigen van coronamaatregelen.
Regeringsbron

Net dat is aan de gang in de vele concentrische cirkels rond de minderheidsregering: ministers en partijvoorzitters laten al ballonnetjes op nog voor een deal is afgeklopt. 'Blijkbaar wil iedereen in het zonnetje staan bij het aankondigen van coronamaatregelen', klinkt het op enkele kabinetten.

Zo pleitte Georges-Louis Bouchez (MR) voor het defiscaliseren van overuren. PS-voorzitter Paul Magnette wil een verhoging van de laagste lonen. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) legde een coronabonus op tafel, die bedrijven belastingvrij kunnen uitdelen aan hun werknemers. Ook andere pistes zijn stilaan allemaal uitgelekt.

Maar beslist is er nog niet. Vorige vrijdag behandelde de ministerraad de kwestie niet. Nu vrijdag komt die wel aan bod, maar het pakket moet een dag later nog worden voorgelegd aan de 'superkern' met de voorzitters van de tien partijen die de volmachten steunen. 

Gewaarborgd loon

'Er is afstemming met veel structuren nodig: de ministerraad, de Economic Risk Management Group, de deelregeringen, de superkern en de sociale partners. Dat kost veel tijd', klinkt het in werkgeverskringen. Politiek wordt op de rol van premier Wilmès gewezen. De ene bron noemt haar nauwkeurig, volgens de andere trekt ze te veel naar zich toe. 

Meer fundamenteel gaat het zoals wel vaker over de centen. De werkgevers dringen aan op een verschuiving van de ziektefactuur naar het RIZIV. In de voedingssector worden veel bedrijven bedolven onder de ziekteverloven. Ze moeten te veel gewaarborgd loon betalen om tijdelijk extra werknemers aan te werven.

Maar de vakbonden steigeren. 'Ook in coronatijden mogen de meest elementaire rechten van werknemers, zoals het gewaarborgd loon, niet met de voeten worden getreden', stelt het ACV.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud