Werkgevers hameren op concurrentiekracht

De werkgeversverenigingen reageerden voorlopig met een gezamenlijk persbericht en hebben vragen bij de impact van een aantal maatregelen.

De werkgeversorganisaties stellen vast dat de begroting voor 2013 zich inschrijft in het traject om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen tot 2.15% van het BBP. 'Onze internationale geloofwaardigheid hangt af van het aanhouden van dit traject', oordelen ze.

Met het voorbehoud dat nog een grondige analyse nodig is, stellen de werkgeversorganisaties zich na een eerste lezing ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen omdat ze de relance zouden kunnen afremmen. Ze vernoemen de aanpassing van het systeem van de notionele intrestaftrek. Daarenboven missen ze een forse en snelle vermindering van de concurrentiehandicap. 'De geleidelijke afbouw tegen 2018 is echt te laat.'

Hoewel het objectief dat vooropgesteld wordt – met name de wegwerking van deze loonkostenhandicap die de regering nu erkent – lovenswaardig is, vrezen de werkgevers dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn als de vooropgestelde economische groeiprognoses niet gehaald worden. 'Het is evenmin duidelijk wat er inzake flexibele arbeidsorganisatie is beslist.' 

Topprioriteit op alle niveaus moet volgens de werkgeversorganisaties het zoeken zijn naar efficiëntiewinsten en het nemen van concurrentieverhogende maatregelen.

Tot slot vragen de werkgevers snel duidelijke afspraken met de regering over hoe het dossier arbeiders/bedienden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud