Werkgevers vragen meer fiscale rechtszekerheid

Ondernemers maken zich grote zorgen over de fiscale rechtsonzekerheid. Ze beïnvloedt de beslissingen van zes op de tien ondernemers.