Werkgevers wijzen voorstel unaniem af

'Onbespreekbaar', 'onbegrijpelijk', 'slecht voor iedereen'. Het voorstel van Rudy De Leeuw om een hoger wettelijk pensioen zo nodig te financieren door de fiscale aftrek voor pensioensparen af te schaffen, valt op een steen bij de werkgeversorganisaties.

De werkgevers- en ondernemersorganisaties zijn unaniem in hun afkeer van het idee.

‘Je straft zo iedereen die zelf wat zuinig is en wat middelen opzijzet om een stukje aan het eigen pensioen te timmeren’, zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘We moeten de taart groter maker in plaats van te kijken wie welk stuk van een ander afneemt. Dat betekent inzetten op economische groei in plaats van de miserie onder mekaar te verdelen.'

Bij Unizo luidt het: 'Zelfstandigen, ondernemingen, werknemers en actieven leveren met zijn allen een belangrijke inspanning om de pensioenen van vandaag en in de toekomst te betalen. Om later zelf een deftig pensioen te hebben, nemen bijna 2,5 miljoen mensen vandaag hun verantwoordelijkheid via pensioensparen. Het fiscaal voordeel schrappen om de huidige pensioenen naar onrealistische hoogten op te trekken, straft hen twee keer.'

De ondernemersorganisatie wijst er nog op dat pensioensparen voor iedereen mogelijk is, ongeacht statuut of inkomen, in tegenstelling tot het aanvullend pensioen.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen reageert: 'Het kan niet de bedoeling zijn om de sociale bijdragen op te trekken om het wettelijk pensioen te verhogen. Dat zit nochtans ingebed in het plan van het ABVV, want alleen met de belastinginkomsten van het afschaffen van het fiscaal voordeel van pensioensparen kunnen ze hun plan niet financieren.' NSZ vermeldt dat pensioensparen populair is bij zelfstandigen, die het met een laag wettelijk pensioen moeten doen.

Internationale vergelijking

Volgens het VBO 'moeten we afstappen van de mythe van de lage pensioenen. Ons minimumpensioen werd, bovenop de automatische indexering, al meermaals verhoogd om een inhaalbeweging te maken ten opzichte van de algemene welvaart. In 2014 zijn we het land dat, na Luxemburg, het hoogste minimumpensioen aanbiedt: 13.480 EUR per jaar tegen het tarief voor alleenstaanden, terwijl het in Frankrijk slechts 7.548 EUR bedraagt.'

'We kunnen dromen van een ambtenarenpensioen voor iedereen, met een gemiddelde van 75% van de verdiende lonen. België heeft daar echter niet de middelen voor. Het is niet door een privaat pensioenstelsel dat zeer goed werkt af te breken dat we de toekomstige problemen zullen oplossen', stelt het VBO nog, dat een stelsel met drie pijlers een 'must' noemt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud